Naslovnica Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2019. godinu i aktualnosti u plaćama i socijalnom osiguranju

Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2019. godinu i aktualnosti u plaćama i socijalnom osiguranju


Detalji:

Ovaj događaj počinje od 2 ožujak 2020 do 24 ožujak 2020. Sljedeće događanje je na 2. ožujak 2020. 9:30

  • Kategorija:
  • Nadolazeći datumi:

02.03.2020. OSIJEK Hotel Osijek, Šamačka 4
03.03.2020. ZAGREB Hotel SHERATON, Kneza Borne 2
04.03.2020. RIJEKA Hotel BONAVIA, Dolac 4
05.03.2020. PULA HGK PULA, Cararina 5
06.03.2020. ČAKOVEC Udruga RFD MEĐIMURJE, I. Mažuranića 2/II
09.03.2020. ZADAR Hotel Kolovare, B.Peričića 14
10.03.2020. ŠIBENIK Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Poljana 6
11.03.2020. SPLIT Hotel PARK, Hatyeov perivoj 3
12.03.2020. DUBROVNIK Hotel LERO, Ulica Iva Vojnovića 14
13.03.2020. VARAŽDIN Hotel TURIST, Aleja kralja Zvonimira 1
24.03.2020. BJELOVAR HGK BJELOVAR, Ulica Petra Preradovića 4

 

početak u svim gradovima 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

 

Program seminara:

1. SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKI H IZVJEŠTAJA ZA 2019. GODINU
o Aktualnosti iz područja standarda financijskog izvještavanja primjenjive za sastavljanje financijskih izvještaja (MSFI / HSFI)
o Aktualnosti iz zakonodavnog okvira primjenjivog za sastavljanja financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2019. godinu
o Priznavanje i mjerenje pozicija bilance i računa dobiti i gubitka
• dugotrajna imovina (materijalna, nematerijalna, biološka imovina i financijska imovina)
• potraživanja (priznavanje, vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja)
• kratkotrajna imovina (zalihe robe, gotovih proizvoda, proizvodnja u toku)
• dugoročne obveze
• kratkoročne obveze
• kapital
• prihodi (redovni, ostali, financijski)
• rashodi (materijalni troškovi, amortizacija, troškovi plaća, financijski rashodi)
o Usvajanje financijskih izvještaja
o Obveza formiranja rezervi iz dobiti
o Raspodjela dobiti / pokriće gubitka
o Bilješke uz financijske izvještaje
o Računovodstvene politike, procjene i ispravci pogrešaka

2. SASTAVLJANJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2019. GODINU
o Zakonodavni okvir primjenjiv za prijavu poreza na dobit i polazna
osnovica pri utvrđivanju poreza na dobit
o Stavke uvećanja polazne osnovice poreza na dobit
o Stavke umanjenja polazne osnovice poreza na dobit
o Državne potpore, porezne olakšice i poticaji
o Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2020. godinu
o Pravo na prijenos poreznog gubitka
o Porezna osnovica prema novčanom načelu
o Otpisi potraživanja
o Prethodni sporazum o transfernim cijenama
o Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu
o Prijenos poreznog gubitka
o PD-IPO obrazac
o Kamate između povezanih osoba
o Prilozi uz prijavu poreza na dobit
o Porez na dobit po odbitku
o Izmjene Zakona o porezu na dobit primjenjive od 01.siječnja 2020. godine

3. Aktualnosti u sustavu plaća i socijalnog osiguranja
o minimalna plaća i olakšice pri obračunu doprinosa u 2020. godini
o minimalna plaća u djelatnostima ugostiteljstva i graditeljstva
o plaća člana uprave koji je jedini zaposlenik trgovačkog društva
o mjesečna i godišnja obveza doprinosa za člana uprave, likvidatora i upravitelja zadruge
o član uprave koji je korisnik mirovine i član uprave društva
o doprinosi, osobni odbitak i porezne obveze zaposlenog korisnika mirovine
o uvjeti neoporezive isplate novčane nagrade za ostvarene radne rezultate
o koji primici uzdržavanog člana ne utječu na mogućnost korištenja osobnog odbitka

OBAVIJEST ZA REVIZORE : Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2019. godinu i aktualnosti u plaćama i socijalnom osiguranju“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova i to 3 boda iz područja računovodstva – područje “A” i 2 boda iz ostalih područja.

Predavači: savjetnici – urednici u časopisu Računovodstvo i financije
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 500,00 kn za pretplatnike časopisa RIF i Riznica, 600,00 kn za nepretplatnike (uključuje literaturu, radni pribor i osvježavajući napitak) Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, uplata u gotovini samo za grad Zagreb.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • osoba 1:osoba 2: 
    Molimo upisati imena i prezimena

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend