Naslovnica Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2020. godinu i aktualnosti u plaćama i socijalnom osiguranju

Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2020. godinu i aktualnosti u plaćama i socijalnom osiguranju


Detalji:

 • Datum:
 • Kategorija:

01. ožujka 2021.  – WEBINAR  

PRIJAVA OBVEZNA

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje do 15,00 sati

Program:

 1. SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020. GODINU
  – Aktualnosti iz područja standarda financijskog izvještavanja primjenjive za sastavljanje financijskih izvještaja (MSFI / HSFI)
  – Aktualnosti iz zakonodavnog okvira primjenjivog za sastavljanja financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2020. godinu
  – Priznavanje i mjerenje pozicija bilance i računa dobiti i gubitka
  o dugotrajna imovina (materijalna, nematerijalna, biološka imovina i financijska imovina)
  o potraživanja (priznavanje, vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja)
  o kratkotrajna imovina (zalihe robe, gotovih proizvoda, proizvodnja u toku)
  o dugoročne obveze
  o kratkoročne obveze
  o kapital
  o prihodi (redovni, ostali, financijski)
  o rashodi (materijalni troškovi, amortizacija, troškovi plaća, financijski rashodi)
  – Usvajanje financijskih izvještaja
  – Obveza formiranja rezervi iz dobiti
  – Raspodjela dobiti / pokriće gubitka
  – Bilješke uz financijske izvještaje
  – Računovodstvene politike, procjene i ispravci pogrešaka
 2. SASTAVLJANJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2020. GODINU
  – Zakonodavni okvir primjenjiv za prijavu poreza na dobit i polazna osnovica pri utvrđivanju poreza na dobit
  – Stavke uvećanja polazne osnovice poreza na dobit
  – Stavke umanjenja polazne osnovice poreza na dobit
  – Državne potpore, porezne olakšice i poticaji
  – Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2021. godinu
  – Pravo na prijenos poreznog gubitka
  – Porezna osnovica prema novčanom načelu
  – Otpisi potraživanja
  – Prethodni sporazum o transfernim cijenama
  – Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu
  – Prijenos poreznog gubitka
  – PD-IPO obrazac
  – Kamate između povezanih osoba
  – Prilozi uz prijavu poreza na dobit
  – Porez na dobit po odbitku
  – Izmjene Zakona o porezu na dobit primjenjive od 01. siječnja 2021. godine
 3. AKTUALNOSTI U SUSTAVU PLAĆA I SOCIJALNOG OSIGURANJA
  – Minimalna plaća u 2021. godini
  – Olakšice pri obračunu doprinosa u 2021. godini
  – Mjesečna i godišnja obveza doprinosa za člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge
  – Doprinosi, osobni odbitak i porezne obveze zaposlenog korisnika mirovine
  – Potpore za očuvanje radnih mjesta u 2021. godini
  – Porezna obilježja donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom
  – Proširenje kruga neoporezivih primitaka u 2021. godini

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica “Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2020. godinu i aktualnosti u plaćama i socijalnom osiguranju” nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova i to 3 boda iz računovodstvenih područja i 2 boda iz ostalih područja.

Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., Ivica Milčić, univ. spec. oec.,mr. sc. Kornelija Sirovica, dr. sc. Marija Zuber – savjetnici urednici u časopisu RIF i Riznica, prof. dr. sc. Danimir Gulin, Ekonomski fakultet Zagreb, Luka Orlović, univ. spec. oec., ovlašteni revizor
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 500,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 600,00 kuna za nepretplatnike
(naknada uključuje: prezentacije predavača).
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

01.03.2021. - Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2020. godinu i aktualnosti u plaćama i socijalnom osiguranju

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

  U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend