Naslovnica Sastavljanje financijskih izvještaja za 2019. za obveznike primjene HSFI

Sastavljanje financijskih izvještaja za 2019. za obveznike primjene HSFI

pretplata@rif.hr

Detalji:

  • Datum:
  • Kategorija:

Zagreb, 22. siječnja 2020.

Zagreb, 22. siječnja 2020. – WEBINAR– za webinar je potrebna internetska veza, računalo ili neki  drugi uređaj (tablet ili smartphone) – prijenos preko Youtube kanala.  Link za pristup webinaru, korisničko ime i šifra stižu na mail osobe koja se prijavila, najkasnije prije početka webinara. Webinaru se može pristupiti još 20 dana od dana održavanja.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga) | početak 9,30 sati – očekivano trajanje do 15,00 sati

OBAVIJEST ZA REVIZORE: Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Sastavljanje financijskih izvještaja za 2019 godinu za obveznike primjene HSFI“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova iz računovodstvenih područja.

1. Zakonodavni okvir sastavljanja financijskih izvještaja primjenjiv za 2019. godinu
• Zakon o trgovačkim društvima
• Zakon o računovodstvu
• Pravilnik o strukturi i sadržaju GFI-a

2. Analiza i vrednovanje određenih pozicija bilance
• Nematerijalna imovina
o Licence, softver
o Ulaganja u tuđu imovinu u razdoblju zakupa
• Materijalna imovina
o Građevinski objekti i zemljište
o Postrojenja, oprema, prijevozna sredstva
o Biološka imovina
o Ulaganje u nekretnine
• Ispravak vrijednosti
o Kontrole usklađenosti analitičkog knjigovodstva i sintetike – bruto bilance
o Promjene stopa amortizacije – promjena vijeka upotrebe
• Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
• Dugotrajna i kratkotrajna financijska imovina
o Dionice i udjeli u ovisnim društvima, sudjelujućim interesima i ostala ulaganja u
financijsku imovinu
o Ispravci vrijednosti financijske imovine
• Zalihe
o Početno vrednovanje
o Ispravci vrijednosti
o Manjkovi
o Roba u komisiji

• Potraživanja i obveze
o Potraživanja od kupaca / obveze prema dobavljačima
o Ispravci vrijednosti i otpisi
o Potraživanja / obveze po osnovi danih i primljenih zajmova
• Obveza formiranja rezervi iz dobiti
• Raspodjela dobiti / pokriće gubitka
o Utvrđivanje rezultata – troškovi razdoblja / kapitalizacija troškova proizvodnje i
dugotrajne imovine
o Odluke o raspodjeli dobiti
o Odluke o pokriću gubitka

3. Analiza i vrednovanje određenih pozicija računa dobiti i gubitka
• Prihodi
o Redovni
o Ostali
o Financijski
• Troškovi / Rashodi
o Materijalni troškovi
o Troškovi osoblja
o Amortizacija
o Ostali troškovi
o Financijski rashodi
o Rezerviranja

4. Bilješke uz financijske izvještaje i odluka o utvrđivanju GFI
• Obvezni sadržaj bilježaka uz financijske izvještaje
• Odluka o utvrđivanju GFI-a

 

Predavači:

Domagoj Bakran, mag. oec., Ivica Milčić, univ. spec. oec. savjetnici – urednici u časopisu “Računovodstvo i financije“,

prof. dr. sc. Danimir Gulin, Ekonomski fakultet Zagreb, Luka Orlović, univ. spec. oec., revizor.

   Literatura: prezentacije predavača

Naknada: 600,00 kn za pretplatnike časopisa RIF i Riznica, 700,00 kn za nepretplatnike (uključuje literaturu, radni pribor i osvježavajući napitak)  Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i)  Zakona o PDV-u.

Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, uplata u gotovini samo za grad Zagreb.

Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502;    telefax: 01/4686 – 496;    e-mail: pretplata@rif.hr

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • Molimo upisati imena i prezimena
    osoba 1:osoba 2:osoba 3:osoba 4: 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend