Naslovnica Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2020. godinu

Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2020. godinu


Detalji:


11. ožujka 2021. – ZAGREB, Dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

11. ožujka 2021. – WEBINAR

PRIJAVA OBVEZNA

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.

Stolovi i oprema redovito se dezinficiraju.

Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 1,5 m.

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje do 15,00 sati

Program:

 1. Zakonodavni okvir primjenjiv za prijavu poreza na dobit za 2020. godinu
  • Zakon i Pravilnik o porezu na dobit
  • Zakon o računovodstvu
 2. Načini utvrđivanja porezne osnovice
  • Računovodstveno načelo
  • Novčano načelo
 3. Stavke uvećanja polazne osnovice poreza na dobit
  • Trošak amortizacije
  • Kontrola uvjeta za priznavanje nastalih troškova plovila, apartmana i kuća za odmor
  • Reprezentacija / promidžba / uzorci
  • Manjkovi iznad visine odluka HGK i HOK
  • Kamate između povezanih osoba (zatezne i redovne)
  • Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
  • Vrijednosno usklađenje dugotrajne i kratkotrajne imovine
  o Vrijednosno usklađenje materijalne i nematerijalne imovine
  o Vrijednosno usklađenje financijske imovine
  o Vrijednosno usklađenje zaliha
  • Rezerviranja
  • Troškovi kazni, prisilne naplate, troškovi naknadno utvrđenih rashoda
 4. Stavke umanjenja polazne osnovice poreza na dobit
  • Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (ovisni subjekti, sudjelujući interesi i ostali)
  • Ostala umanjenja porezne osnovice
 5. Posebnosti kod utvrđivanja porezne osnovice primjenom novčanog načela
  Stavke uvećanja porezne osnovice primjenom novčanog načela
  • Stavke umanjenja porezne osnovice primjenom novčanog načela
  • Korekcije pri prvoj primjeni metode utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu
 6. Državne potpore, porezne olakšice i poticaji
  • Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu i za istraživačko razvojne projekte
  • Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja
  • Olakšice i oslobođenja za poslovanje u slobodnim zonama
  • Olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja
 7. Utvrđivanje predujmova poreza na dobit
 8. Pravo na prijenos poreznog gubitka
 9. Utvrđivanje obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti
 10. PD-IPO obrazac
 11. Prilozi uz prijavu poreza na dobit
 12. Evidentiranje u računovodstvu obveze poreza na dobit i uplaćenih predujmova
 13. Odgođeni porezi
  • Odgođena porezna imovina
  • Odgođena porezna obveza
  • Utjecaj utvrđivanja poreza na dobit prema novčanom načelu na odgođene poreze

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2020 godinu“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova iz ostalih područja.

Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., Ivica Milčić, univ. spec. oec. savjetnici urednici u časopisu RIF i Riznica, prof. dr. sc. Danimir Gulin, Ekonomski fakultet Zagreb, Luka Orlović, univ. spec. oec., ovlašteni revizor
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača).
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

11.03.2021. - Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2020. godinu

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

  U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend