Naslovnica Sezonsko zapošljavanje radnika, zapošljavanje stranaca, umirovljenika i studenata

Sezonsko zapošljavanje radnika, zapošljavanje stranaca, umirovljenika i studenata


Detalji:


Zagreb, 26. veljače 2020.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

Program:

1. Rad na određeno, zapošljavanje stranaca, umirovljenika, studenata i učenika

• ugovor o radu na određeno vrijeme – obvezan sadržaj
• ugovaranje trajanja ugovora o radu
• razlika između sezonskog radnika i stalnog sezonskog radnika
• koja dodatna prava ostvaruje stalni sezonski radnik
• dopunski rad – uvjeti, ograničenja
• zapošljavanje stranaca iz EU – uvjeti
• zapošljavanje stranaca iz trećih država – kvote, dozvola boravka, postupak
• dodatne obveze poslodavaca u vezi sa smještajem stranaca
• prijava boravka stranaca smještenih u objektima poslodavca
• zapošljavanje umirovljenika – koji umirovljenici se mogu zaposliti i primati punu mirovinu
• koji umirovljenici mogu raditi uz obustave isplate ili umanjenje mirovine
• ugovor o studentskom radu; ovlašteni posrednici
• ugovor o radu učenika srednje škole preko ovlaštenog posrednika
• na kojim poslovima ne smije raditi maloljetnik
• prestanak ugovora o na određeno; prestanak prije ugovorenog roka
• ugovor o povremenim i privremenim poslovima u poljoprivredi
• ugovor o djelu – kada je dozvoljen, rizici i ograničenja

2. Obveze poslodavca prema sezonskim radnicima
• prijava radnika zaposlenog na određeno HZMO-u; posebnosti prijave sezonskih radnika
• prijava zaposlenog umirovljenika; novine u matičnoj evidenciji HZMO-a
• prijava stranaca HZMO-u i HZZO-u; izbor liječnika
• mogućnost nejednakog rasporeda radnog vremena
• preraspodjela radnog vremena radnika na određeno vrijeme; uvjeti; ograničenja
• prekovremeni rad i ograničenja; kada je potreban pristanak radnika
• korištenje dnevnog i tjednog odmora u razdoblju povećane potrebe za radom
• ugovorena plaća sezonskog radnika; minimalna plaća
• plaća radnika u ugostiteljstvu i graditeljstvu
• dodaci na plaću; posebno o dodacima za prekovremeni, noćni i rad nedjeljom i blagdanom
• na koje dodatke imaju pravo studenti koji rade preko posrednika
• način isplate neto plaće; isplata strancima
• bolovanje radnika zaposlenog na određeno vrijeme; umirovljenika studenta
• dužina godišnjeg odmora radnika na određeno vrijeme; umirovljenika
• korištenje godišnjeg odmora; naknada za neiskorišteni
• pravo na naknade troškova i pomoći

3. Obvezni doprinosi, porez na dohodak i neoporezivi primici sezonskih radnika

• oslobođenje od doprinosa na plaću za sezonskog radnika koji se prvi put
zapošljava
• isprave za korištenje oslobođenja za stranca – EU, treće zemlje
• obračun doprinosa i poreza na dohodak iz plaće i na plaću; dospijeće
• osobni odbitak; PK kartica; PK kartica za stranca
• pod kojim uvjetima stranac može koristiti osobni dobitak za uzdržavane članove obitelji
• plaća za zadnji mjesec rada i korištenje osobnog odbitka
• osobni odbitak zaposlenog umirovljenika; mogućnost podjele
• naknada za bolovanje na teret HZZO-a radnika zaposlenog na određeno vrijeme
• bolovanje radnika koji nema uvjet prethodnog osiguranja; nema više od jedne isplaćene plaće
• bolovanje zbog ozljede na radu
• koje neoporezive primitke je dozvoljeno isplatiti sezonskom radniku
• uvjeti za neoporezivi smještaj i prehranu sezonskih radnika; iskazivanje u obrascu JOPPD
• obvezni doprinosi za radnike zaposlene na dnevne ugovore o radu do 90 dana
• oporezivanje zarade radnika koji rade na dnevne ugovore u poljoprivredi; smještaj i prehrana; dospijeće poreza; konačni dohodak
• primici studenata i učenika za rad preko ovlaštenih posrednika
• kako ostvareni primici utječu na godišnju poreznu obvezu (rezidenta, nerezidenta, umirovljenika, studenta)

Predavači: mr. sc. Kornelija Sirovica, Dunja Šarić, dipl. iur., dr. sc. Marija Zuber, savjetnici – urednici Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Literatura: prezentacije predavača i priručnik Zakon o radu s primjerima ugovora, odluka sporazuma i pravilnika.
Naknada: 750,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 850,00 kuna za nepretplatnike
(naknada uključuje: prezentacije predavača i osvježavajući napitak)
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u. Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

 

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • Molimo upisati imena i prezimena
    osoba 1:osoba 2:osoba 3:osoba 4.: 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend