Naslovnica Stručno usavršavanje 23. ciklus edukacije za Ovlaštenoga internog revizora

Stručno usavršavanje 23. ciklus edukacije za Ovlaštenoga internog revizora


Detalji:

 • Datum:
 • Kategorija:

OPĆE INFORMACIJE
 
Poštovani polaznici 23. ciklusa edukacije za Ovlaštenog internog revizora,

U ime organizacijskog odbora edukacije zahvaljujemo vam na prijavi i iskazanom interesu za edukacijom za Ovlaštenog internog revizora. U svim dosadašnjim ciklusima edukacije, predavanja i ispit izvodili su se u dvorani s prisustvom polaznika.Obzirom na trenutnu nepovoljnu epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom 23. ciklus edukacije održat će se isključivo online preko webinara.
 
Organizacijski Odbor ovu odluku je donio prateći epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, vodeći računa o vašem zdravlju, zdravlju predavača i mogućnosti osiguravanja mjera socijalne distance.
 
Predavanja će biti organizirana kao webinar kojem ćete kao polaznici pristupati koristeći svoje računalo, tablet ili pametni telefon. Potreban je pristup internetu, bilo mobilnim podatkovnim prometom ili putem lokalne mreže. Prilikom pristupa putem lokalne mreže na svojim radnim mjestima, svakako provjerite imate li dozvoljen pristup za gledanje platformi za pregled video sadržaja (vimeo, livestream ili youtoube).
 
Korisničke podatke dobit ćete u tjednu prije početka izvođenja predavanja i koristit ćete ih do kraja edukacije pristupajući preko iste poveznice (linka). Korisnički podaci za prijavu na webinar sastoje se od korisničkog imena i lozinke koja će vam biti dodijeljena i poslana na vašu mail adresu s kojom ste se prijavili prije početka edukacije.
 
Predavanja će se održavati u realnom vremenu prema rasporedu koji vam je dostavljen s pauzama kako je planirano. Molimo vas da se pridržavate i pratite predavanje putem webinara na isti način kao što bi pratili u dvorani. Na linku će biti dostupno predavanje koje je je u toku taj dan kada je ono zakazano.
Komunikacija s predavačima za potrebe postavljanja pitanja ili traženja dodatnih pojašnjenja provodit će se preko web forme ispod ekrana u kojem će se predavanja pratiti.
 
Također, za potrebe izvođenja ispita molimo vas dostavite nam svoje Gmail adrese budući da će za provođenje ispita koristiti Google classroom platforma.
 
Program edukacije traje u dva odvojena dijela. Opći dio i posebni dio. Opći dio programa jednak za sve polaznike održavat će se od 19. – 24. listopada 2020. Posebni dio programa sastoji se od zajedničkog dijela koji će trajati od 9. – 11. studenog i posebnog dijela koji ovisi o odabranom modulu (Banke i financijske institucije, Gospodarstvo ili Informacijski sustavi) i traje:
 • Banke i financijske institucije 12 – 14. studenog
 • Gospodarstvo: 16. 17. i 19. studenog
 • Informacijski sustavi: 20., 21. i 23. studenog
 
MODEL RADA – WEBINAR

Webinari će se prenositi uživo preko platforme za prijenos uživo što ne zahtijeva polaznicima dodatna ulaganja ili tehničke preduvjete.
Kroz vrijeme trajanja edukacije svaki dan trajanja biti će dostupan na webu kada se predavanje uživo i događa. Na linku će biti dostupno predavanje koje je je u toku taj dan kada je ono zakazano. Komunikacija s predavačima za potrebe postavljanja pitanja ili traženja dodatnih pojašnjenja provodit će se preko web forme ispod ekrana u kojem će se predavanja pratiti. Prilikom pristupa putem lokalne mreže na svojim radnim mjestima, svakako provjerite imate li dozvoljen pristup za gledanje platformi za pregled video sadržaja (vimeo, livestream ili youtoube).

Pristup webinaru biti će omogućen uz korištenje zaštićene veze kojoj se pristupa unosom maila koji će polaznik odrediti kao mail za komunikaciju i šifre na stranicu koja će biti posebno pripremljena za prijenos webinara.

RADNI MATERIJALI
Prezentacije će biti dostupne preko zaštićenog linka i dostupne za preuzimanje. Knjige će osobama koje će biti prisutne u dvorani biti uručene na prvi dan početka ciklusa, osobama koje prate edukaciju putem webinara knjige će biti dostavljene na adresu koju su naveli u prijavnici.
 
PROGRAM RADA
Program stručnoga usavršavanja za OVLAŠTENOGA INTERNOG REVIZORA uključuje opći i posebni dio predavanja te pismeni ispit. Nakon položenog pismenog ispita, ovisno o izabranom području specijalizacije, stječe se zvanje OVLAŠTENI INTERNI REVIZOR specijalist za područje:
 
– banaka i financijskih institucija
– gospodarstva ili
– informacijskih sustava.
 
19. – 24. listopada 2020. OPĆI DIO (60 sati ) 
od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (stanka za ručak od 13,00 do 14,00) 
isto vrijeme početka predavanja u dvorani i webinara
 1. RAČUNOVODSTVO
 2. REVIZIJA
 3. FINANCIJSKO UPRAVLJANJE
 4. PRAVO DRUŠTAVA
 5. ORGANIZACIJA I MENADŽMENT
09. – 23. studenoga 2020. POSEBNI DIO – moduli A, B, C (60 sati )
od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (stanka za ručak od 13,00 do 14,00) 
zajednički dio : 09. – 11. studenoga 2020.
 
A) BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE – 12 – 14. studenoga 2020.
1. BANKARSTVO I FINANCIJSKE INSTITUCIJE
2. RAČUNOVODSTVO BANAKA I FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
3. INTERNA REVIZIJA U BANKAMA I FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
 
B) GOSPODARSTVO – 15. 16. i 19. studenoga 2020.
1. TROŠKOVNO I UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
2. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
3. INTERNA REVIZIJA U GOSPODARSTVU
 
C) INFORMACIJSKI SUSTAVI – 20. 21. i 23. studenoga
1. UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA
2. KONTROLA I REVIZIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA
3. INTERNA REVIZIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA
 
UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU:
1. završeni preddiplomski, diplomski ili integrirani sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili ostvarenih najmanje 180 ECTS-a
2. tri godine radnog iskustva na poslovima računovodstva, financija, revizije, interne revizije, kontrole ili kontrolinga
3. domovnica.
 
ISPIT: Certifikat se izdaje nakon položenog ispita. Ispit se polaže online za sve sudionike neovisno o tome jesu li edukaciju pratili preko webinara ili su bili prisutni u dvorani. Vrijeme početka ispita, trajanje i ostala pravila biti će objavljeno naknadno.
 
OPĆI DIO – 04. prosinca 2020.
POSEBNI DIO – 05. prosinca 2020.

Minimalni prag prolaznosti koje je potrebno ostvariti na pismenom ispitu: interna revizija: 70%, ostale discipline: 60%
 
Priznavanje drugih certifikata (uz polaganje razlikovnog gradiva):
– ovlašteni porezni savjetnik (Hrvatska komora poreznih savjetnika)
– ovlašteni revizor (Hrvatska revizorska komora)
– ovlašteni državni revizor (Državni ured za reviziju RH)
– ovlašteni unutarnji revizor u javnom sektoru (Ministarstvo financija RH)
– ovlašteni računovođa (HURE)
– priznavanje srodnih kolegija na završenim poslijediplomskim studijima ekonomskog smjera uz polaganje razlikovnog gradiva
– ovlašteni interni revizor Instituta internih revizora (the Institute of Internal Auditors’ certified internal auditor)
 
Naknada i uplata:
– za stručno usavršavanje i polaganje ispita za ovlaštenog internog revizora iznosi 6.500,00 kuna + PDV, a za polaznike s priznatim certifikatima ili završenim poslijediplomskim studijem 4.500,00 + PDV
Naknada se uplaćuje prije početka predavanja na Hrvatsku zajednicu računovođa i financijskih djelatnika
MOGUĆNOST PLAĆANJA U RATAMA UZ SKLAPANJE UGOVORA – prijave se primaju do 15. listopada 2020.
HZRIF; ZAGREB, Jakova Gotovca 1 IBAN: HR1423600001101241118; OIB: 75508100288  tel: +385 01 4686 500, 01 4686 505; fax: 01 4686 497; e-mail: zpervan@rif.hr
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE PRIJAVNICI DOSTAVLJA SE SKENIRANA NA e-mail: zpervan@rif.hr do 15. listopada 2020.  Po potrebi, organizator zadržava pravo traženja originalne dokumentacije na uvid.

 

23. ciklus edukacije za Ovlaštenoga internog revizora

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna.
 • Plaćanje

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend