Naslovnica UČINKOVITO PRIOPĆAVANJE REZULTATA ANGAŽMANA FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE

UČINKOVITO PRIOPĆAVANJE REZULTATA ANGAŽMANA FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE


Detalji:

 • Datum:
 • Kategorija:

25. lipnja 2021. – ZOOM WEBINAR

Kako sastaviti izvješće interne revizije i aktivnosti internog revizora nakon distribucije izvješća?

PRIJAVA OBVEZNA

Prije početka „Zoom“ webinara na mailove koje ste naveli u prijavnici dobit ćete link preko kojeg ćete pristupiti webinaru. Webinar počinje u 9,30, stoga Vas molimo da se na vrijeme uključite. Za prisustvovanje vam je potrebno računalo sa zvučnicima, laptop, tablet ili pametni telefon koji već u sebi imaju ugrađene zvučnike i mikrofon. Ako ćete htjeti postavljati pitanja direktno predavaču tada na računalu morate imati i mikrofon, dok laptop, tablet ili pametni telefon već imaju ugrađene mikrofone. „Zoom webinari“ dostupni su samo u vrijeme održavanja.

Cilj ovog webinara je detaljno obraditi i pojasniti recentne metodološke zahtjeve izvješćivanja o rezultatima angažmana funkcije interne revizije koji su utemeljeni na zahtjevima Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja i najboljih praksi te odgovoriti na pitanje kako oblikovati i provoditi strategiju učinkovitog izvješćivanja funkcije intenre revizije.

Sadržaj:

 • Priopćavanje i distribucija rezultata u procesu interne revizije prema novom Međunarodnom okviru profesionalnog djelovanja (IPPF- – International Professional Practice Framework) – odrednice i zahtjevi relevantnih Standarda, Tumačenja, Provedbenih smjernica i Dodatnih smjernica
 • Korisnici izvješća interne revizije, njihove potrebe i očekivanja
 • Proces izvješćivanja interne revizije
 • Prikupljanje revizijskih dokaza i formiranje radne dokumentacije kao izvor informacija za pripremu izvješća interne revizije
 • Vrste izvješća interne revizije
 • Ciljevi i svrha izvješća interne revizije
 • Strategija izvješćivanja o rezultatima interne revizije
 • Pravila sastavljanja izvješća interne revizije
 • Odobravanje i potpisivanje izvješća interne revizije
 • Distribucija izvješća interne revizije
 • Struktura i sadržajni elementi izvješća interne revizije te primjeri objavljivanja
 • Tehnička obilježja izvješća interne revizije
 • Primjeri objavljivanja revizijskih nalaza i preporuka interne revizije (preporuke temeljene na stanju, preporuke temeljene na glavnom uzroku)
 • Pisanje revizijskih nalaza i preporuka internog revizora – gramatičke i stilske forme
 • Pisanje sažetka izvješća i primjeri objavljivanja
 • Makro i mikro razina mišljenja interne revizije
 • Pozitivno i negativno uvjerenje interne revizije
 • Primjena sustava rangiranja pri izražavanju mišljenja interne revizije
 • Praćenje poboljšanja u procesu interne revizije prema Međunarodnom okviru profesionalnog djelovanja (IPPF – International Professional Practice Framework) – odrednice i zahtjevi relevantnih Standarda, Tumačenja i Preporuka za rad
 • Plan provođenja korektivnih mjera (Corrective Action Plan)
 • Praćenje implementacije preporuka podržano IT sustavom
 • Aktivnosti praćenja postupanja s rezultatima revizijskog angažmana – obveze i odgovornosti internog revizora, menadžmenta, revizijskog odbora

Priopćavanje rezultata angažmana funkcije interne revizije, odnosno priprema izvješća i praćenje poboljšanja te implementacija preporuka internog revizora, nezaobilazni su elementi cjelokupnog procesa interne revizije. Komunikacija zainteresiranih strana sastavni je dio svakog angažmana s izražavanjem uvjerenja (engl. assurance services) i savjetodavnih angažmana (engl. consulting services) koje obavlja interni revizor, pri čemu treba naglasiti kako se različiti oblici komunikacije između internog revizora i zainteresiranih strana odvijaju tijekom cjelokupnog procesa interne revizije – od planiranja interne revizije, kritičkog ispitivanja i procjene informacija, izvješćivanja i praćenja.

Pri tome, rezultati rada internog revizora u okviru pojedinačnih angažmana mogu se priopćiti na različite načine, u različitim vremenskim razdobljima i fazama revizijskog procesa i to u obliku odgovarajućih bilješki, organiziranih sastanaka i rasprava, radnih papira, privremenih izvješća, konačnih izvješća, formalno i neformalno. Ipak, nakon kompletiranja pojedinačnog angažmana najčešće se pristupa izradi formalnog, konačnog izvješća kojim se priopćavaju rezultati obavljenog posla. Struktura i sadržaj izvješća interne revizije mogu biti različiti što je pod utjecajem više mogućih čimbenika i okolnosti.

Neprihvatljivo je i neopravdano problematiku priopćavanja, odnosno sastavljanja izvješća i distribuciju rezultata, svoditi samo na tehničko, formalno pitanje izrade jednog od niza dokumenata koje objavljuje funkcija interne revizije u nekoj organizaciji. Globalni Institut internih revizora (engl. IIA – Institute of Internal Auditors) je uz Standarde kojima se uređuje pitanje izvještavanja, kao dio cjelokupnog Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja (engl. IPPF – International Professional Practices Framework) objavio Dodatne smjernice – Praktične vodie (engl. SG – Supplemental Guidance, PA – Practice Guides) pod naslovom  “Izvješća interne revizije – priopćavanje rezultata angažmana s izražavanjem uvjerenja“ (engl. Audit Reports – Communicating Assurance Engagement Results) i “Formuliranje i izražavanje mišljenja interne revizije“ (engl. Formulating and Expressing Internal Audit Opinions).

Mišljenje interne revizije najčešće čini sastavni dio izvješća kojim interni revizor priopćava rezultate revizijskog angažmana. Praćenje poboljšanja (engl. follow up), odnosno postupanja odgovornih osoba u organizaciji s rezultatima koji su im priopćeni od strane internog revizora, nezaobilazna je faza cjelokupnog procesnog modela interne revizije.

Nakon sastavljanja, potpisivanja i distribucije konačnog izvješća započinju brojne i složene aktivnosti praćenja napretka, odnosno postupanja menadžmenta kojima interni revizor mora posvetiti posebnu pažnju. Riječ je o vrlo osjetljivoj i kritičnoj fazi svakog pojedinačnog angažmana s izražavanjem uvjerenja.

Značenje i sva složenost procesa priopćavanja rezultata u obliku revizijskih izvješća i praćenja poboljšanja u procesu interne revizije generira otvorena pitanja koje će biti precizno razmotrena i prezentirana u okviru ovog webinara.

Predavač: prof. dr. sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Zagreb
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 700,00 kuna za članove Sekcije internih revizora s plaćenom članarinom za 2020. godinu, 800,00 kuna za ostale (naknada uključuje literaturu i PDV-e)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

25.06.2021. - UČINKOVITO PRIOPĆAVANJE REZULTATA ANGAŽMANA FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

  U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend