Naslovnica Usluge u poslovanju s inozemstvom – obračun PDV-a, poreza na dohodak i poreza po odbitku

Usluge u poslovanju s inozemstvom – obračun PDV-a, poreza na dohodak i poreza po odbitku


Detalji:


09. rujna 2022. – Zagreb, dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

09. rujna 2022. – WEBINAR

PRIJAVA OBVEZNA

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje 15,30 sati

Program:

 1. Obračun PDV-a na usluge u poslovanju s inozemstvom
 • Mjesto oporezivanja usluga
  – Oporezivanje usluga prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge (opće načelo)
  – Oporezivanje usluga za koje su propisani izuzeci od općeg načela
  – Definicija usluga vezanih za nekretnine i obračun PDV-a
  – Prijevozne usluge (obračun PDV-a, prijenos porezne obveze ili porezno oslobođenje)
  – Usluge pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima
  – Iznajmljivanje prijevoznih sredstava i druge pokretne imovine
  – Posebni postupak oporezivanja za elektronički obavljene usluge
  – Ostale usluge (čl. 24. Zakon o PDV-u)
 • Elektroničke i druge usluge pružene osobama koje nisu porezni obveznici (nova pravila od 1. srpnja 2021. godine)
 • Usluge obavljene poreznom obvezniku sa sjedištem u EU ili u trećim zemljama (izdavanje računa, iskazivanje u evidencijama PDV-a)
 • Obračun PDV-a na usluge stranih poreznih obveznika
  – Nastanak porezne obveze, pravo na pretporez
  – Iskazivanje u Obrascu PDV (usluge iz EU i iz trećih zemalja)
 • Usluge obavljene prijevoznicima u međunarodnom pomorskom i zračnom prijevozu – kada se primjenjuje porezno oslobođenje prema čl. 47. Zakona o PDV-u, a kada prijenos porezne obveze
 1. Oporezivanje drugog dohotka fizičkih osoba – nerezidenata
 • Definiranje rezidentnosti fizičkih osoba u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Obrasci kojima se dokazuje rezidentnost
 • Oporezivanje autorskih naknada koje u Hrvatskoj ostvaruju fizičke osobe – rezidenti država ugovornica odnosno rezidenti država s kojima nije u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Oporezivanje primitaka nerezidenata od obavljanja umjetničke, artističke, zabavne, sportske i književne djelatnosti u Republici Hrvatskoj
 • Oporezivanje dohotka isplaćenog nerezidentima – članovima uprave
 • Iskazivanje podataka o isplaćenim primicima nerezidentima u propisanim poreznim izvješćima (INO-DOH obrazac i/ili obrazac JOPPD)
 1. Inozemni dohodak rezidenata RH
 • Utvrđivanje porezne obveze za inozemni dohodak hrvatskih rezidenata i rokovi plaćanja poreza na dohodak
 • Uvjeti uz koje porezni obveznik na inozemni dohodak ne plaća predujmove poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj
 • Podnošenje prijave radi upisa u registar poreznih obveznika u slučaju ostvarivanja inozemnog dohotka odnosno izjave o obustavi plaćanje poreza na dohodak u tuzemstvu
 • Način popunjavanja i rokovi u kojemu rezidenti dostavljaju propisana porezna izvješća za dohodak ostvaren izravno iz odnosno u inozemstvu (INO-DOH obrazac i/ili obrazac JOPPD)
 • Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu u tuzemnu poreznu obvezu
 1. Porez po odbitku
 • Predmet oporezivanja
 • Porezni obveznik
 • Porezna osnovica
 • Porezna stopa (12%/15%/20%)
 • Oporezivanje isplata kamata i autorskih naknada između povezanih društava različitih država članica
 • Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti između matičnih društava i povezanih društava iz različitih država članica
 • Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica “Usluge u poslovanju s inozemstvom – obračun PDV-a, poreza na dohodak i poreza po odbitku” nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova iz ostalih područja.

Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Kornelija Sirovica, dr. sc. Marija Zuber, savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije i Riznica
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 700,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 800,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača). Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

09.09.2022. - Usluge u poslovanju s inozemstvom – obračun PDV-a, poreza na dohodak i poreza po odbitku

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

  U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više