Naslovnica VODIČ ZA PRIMJENU PDV-a (trodnevna škola PDV-a)

VODIČ ZA PRIMJENU PDV-a (trodnevna škola PDV-a)


Detalji:


Zagreb, 02., 03. i 04. lipnja 2020.

Edukacija je namijenjena kadrovima u trgovačkim društvima, obrtima, ustanovama i neprofitnim organizacijama koji rade na obračunu PDV-a i sastavljanju prijava PDV-a (Obrasci PDV, PDV-S, Zbirna prijava, PPO)

PRIJAVA OBVEZNA

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.

Stolovi i oprema redovito se dezinficiraju.

Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 1,5 m.

U slučaju dodatnog popuštanja epidemioloških mjera moguće je povećanje broja osoba prisutnih u dvorani.

početak 9,30 sati – 21 sat (3 dana po 7 sati)

 

I. Dan
• Normativni okvir za primjenu PDV-a (hrvatski propisi, Direktive i Uredbe Vijeća, presude Europskog suda)
• Područje primjene (tuzemstvo, područje EU i treće područje, treće zemlje)
• Predmet oporezivanja
• definicija isporuke kao predmeta oporezivanja
• isporuke dobara i usluga (u tuzemstvu, isporuke dobara unutar EU)
• posebni slučajevi isporuke dobara i usluga
• izuzimanje i isporuke bez naknade
• stjecanje dobara iz drugih država članica
• stjecanje i isporuka prijevoznih sredstava
• uvoz dobara
• Transakcije koje nisu predmet oporezivanja PDV-om (npr. naknada štete, naknadna odobrenja, terećenja i sl.)
• Računi za isporuke dobara i usluga
• Stope PDV-a, nastanak porezne obveze i porezna osnovica
• Ispravak porezne osnovice kod povrata robe, naknadnih popusta i otpisa potraživanja
• Obveznici PDV-a
• upisan u registar obveznika PDV-a
• registrirani za potrebe PDV-a
• sa sjedištem u inozemstvu
• porezni zastupnik
• Tuzemni prijenos porezne obveze
• Oslobođenje od PDV-a
• Oslobođenje bez prava na odbitak pretporeza
• Porezna oslobođenja s pravom na odbitak pretporeza
• Oporezivanje prometa nekretnina
• Vrijednosni kuponi

II. Dan
• Mjesto isporuke dobara
• Stjecanje dobara unutar EU
• Trostrani posao
• isporuke u nizu
• primjena pojednostavljenja kod registracije i obračuna PDV-a
• važnost prijenosa prava raspolaganja (paritet isporuke)
• Isporuke dobara unutar EU
• Uvjeti za primjenu poreznog oslobođenja kod isporuka dobara u drugu državu članicu
• Mjesto isporuke dobara s prijevozom (važnost dokaza o otpremi)
• Mjesto isporuke dobara bez prijevoza
• Prodaja na daljinu
• Uvoz i izvoz dobara
• Nastanak porezne obveze kod uvoza
• Pravo na odbitak PDV-a plaćenog pri uvozu
• Porezna osnovica kod uvoza
• Primjena poreznih oslobođenja pri uvozu
• Carinski postupak 42 i 63
• Porezna oslobođenja
• Izvoz dobara
• Porezna oslobođenja pri izvozu
• Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu
• Oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom (diplomatska predstavništva, NATO)
• Povrat PDV-a u putničkom prometu
• Mjesto obavljanja usluga
• Opće odredbe o mjestu obavljanja usluga
• Posebne odredbe o mjestu obavljanja usluga (izuzeća od općeg načela oporezivanja usluga)
• Usluge u vezi s nekretninama
• Usluge prijevoza dobara i prijevoza putnika
• Telekomunikacijske usluge i elektroničke usluge
• Obračun PDV-a na usluge stranog poreznog obveznika

III. Dan
• Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
• Odbitak pretporeza, ispravak pretporeza, podjela pretporeza
• Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a
• Posebni postupci oporezivanja
• za male porezne obveznike
• putničke agencije
• marže (rabljena dobra, investicijsko zlato)
• MOSS
• Povrat PDV-a
• Podnošenje poreznih prijava i rokovi plaćanja PDV-a
• sastavljanje prijave PDV-a (Obrazac PDV, PDV-S i Zbirna prijava)
• Ispravci elektronički poslanih obrazaca (PDV, PPO, PDV-S i ZP) u razdoblju kada je greška učinjena, te ispravci u razdoblju kada je greška uočena
• Brisanje pogrešno dostavljenih obrazaca
• Suspenzija i ukidanje PDV ID broja
• Brisanje iz registra obveznika PDV-a ako se gospodarska djelatnost ne obavlja u razdoblju duljem od 1 kalendarske godine
• Sprječavanje prijevara u području PDV-a
• Primjena čl. 127. Zakona o PDV-u
• Područje visokog rizika vezana uz zakonito obračunavanje i uplatu PDV-a
• Značajke kružnih prijevara
• Zakonske mogućnosti smanjenja PDV prijevara
• Pravo na potraživanje pretporeza povezanog s prijevarnim transakcijama (Presuda KITTEL C-439/04 i C- 438/09 Bogoslaw Julius Dankowski)
• Poduzimanje mjera pri procjeni rizika u poduzetničkom poslovanju – KYC (Know Your Customer – upoznajte svog klijenta)
• Ustupanje prava na povrat PDV-a sklapanjem ugovora o ustupu i cesiji
• prava i obveze poreznog obveznika i poreznog tijela u porezno dužničkom odnosu
• povrat više plaćenog poreza i kamata na porez koji je plaćen bez pravne osnove, a prema posebnom zahtjevu za povrat
• porezna zastara
• podmirenje obveza za poreznog obveznika od solidarnog dužnika i treće osobe
• obračunska plaćanja ako je blokiran račun poslovnog subjekta
• sudionici u cesiji pri čemu je cesus ili dužnik Porezna uprava
• iznimni slučajevi kada dostavljeni ugovor o ustupu nije obvezujući za porezno tijelo
• propisani rok u kojem je Porezna uprava obvezna riješiti zaprimljeni ugovor o ustupu potraživanja
• radni postupci službenika u Poreznoj upravi po zaprimanju ugovora o ustupu potraživanja

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Škola PDV-a vodič za primjenu PDV-a“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se (15) bodova iz ostalih područja.

Predavači: Domagoj Bakran, mag.oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Kornelija Sirovica, savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije i mr. sc. Mirjana Mahović-Komljenović, Ministarstvo financija, Porezna uprava
Literatura: prezentacije predavača s primjerima i priručnik “Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost”.
Naknada: 2.100,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 2.300,00 za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača i okrijepu tijekom održavanja edukacije).
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • Molimo upisati imena i prezimena
    osoba 1:osoba 2: 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend