Naslovnica ŠKOLA PDV-a – VODIČ ZA PRIMJENU PDV-a

ŠKOLA PDV-a – VODIČ ZA PRIMJENU PDV-a


Detalji:

 • Datum:
 • Lokacija: Webinar
 • Kategorija:

02., 03. i 04. listopada 2023. – Zagreb, dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

02., 03. i 04. listopada 2023. – WEBINAR

početak 9,30 sati
21 sat (3 dana po 7 sati)

PRIJAVA OBVEZNA

Edukacija je namijenjena kadrovima u trgovačkim društvima, obrtima, ustanovama i neprofitnim organizacijama koji rade na obračunu PDV-a i sastavljanju prijava PDV-a (Obrasci PDV, PDV-S, Zbirna prijava, PPO)

 

Program:

 • I.  Dan

 • Normativni okvir za primjenu PDV-a (hrvatski propisi, Direktive i Uredbe Vijeća, presude Europskog suda)
 • Područje primjene (tuzemstvo, područje EU i treće područje, treće zemlje)
 • Predmet oporezivanja
  • definicija isporuke kao predmeta oporezivanja
  • isporuke dobara i usluga (u tuzemstvu, isporuke dobara unutar EU)
  • posebni slučajevi isporuke dobara i usluga
  • izuzimanje i isporuke bez naknade
  • stjecanje dobara iz drugih država članica
  • stjecanje i isporuka prijevoznih sredstava
  • uvoz dobara
 • Transakcije koje nisu predmet oporezivanja PDV-om (npr. naknada štete, naknadna odobrenja, terećenja i sl.)
 • Računi za isporuke dobara i usluga
 • Stope PDV-a, nastanak porezne obveze i porezna osnovica
 • Ispravak porezne osnovice kod povrata robe, naknadnih popusta i otpisa potraživanja
 • Obveznici PDV-a
  • upisan u registar obveznika PDV-a
  • registrirani za potrebe PDV-a
  • sa sjedištem u inozemstvu
  • porezni zastupnik
 • Tuzemni prijenos porezne obveze
 • Oslobođenje od PDV-a
  • Oslobođenje bez prava na odbitak pretporeza
  • Porezna oslobođenja s pravom na odbitak pretporeza
 • Oporezivanje prometa nekretnina
 • Vrijednosni kuponi

 

 • II. Dan

 • Mjesto isporuke dobara
  • Stjecanje dobara unutar EU
  • Trostrani posao
  • isporuke u nizu
   • primjena pojednostavljenja kod registracije i obračuna PDV-a
   • važnost prijenosa prava raspolaganja (paritet isporuke)
  • Isporuke dobara unutar EU
   • Uvjeti za primjenu poreznog oslobođenja kod isporuka dobara u drugu državu članicu
   • Mjesto isporuke dobara s prijevozom (važnost dokaza o otpremi)
   • Mjesto isporuke dobara bez prijevoza
   • Prodaja na daljinu
  • Uvoz i izvoz dobara
   • Nastanak porezne obveze kod uvoza
   • Pravo na odbitak PDV-a plaćenog pri uvozu
   • Porezna osnovica kod uvoza
   • Primjena poreznih oslobođenja pri uvozu
   • Carinski postupak 42 i 63
   • Porezna oslobođenja
  • Izvoz dobara
   • Porezna oslobođenja pri izvozu
   • Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu
   • Oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom (diplomatska predstavništva, NATO)
   • Povrat PDV-a u putničkom prometu
  • Mjesto obavljanja usluga
   • Opće odredbe o mjestu obavljanja usluga
   • Posebne odredbe o mjestu obavljanja usluga (izuzeća od općeg načela oporezivanja usluga)
   • Usluge u vezi s nekretninama
   • Usluge prijevoza dobara i prijevoza putnika
   • Telekomunikacijske usluge i elektroničke usluge
   • Obračun PDV-a na usluge stranog poreznog obveznika
  • III. Dan

  • Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
  • Odbitak pretporeza, ispravak pretporeza, podjela pretporeza
  • Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a
  • Posebni postupci oporezivanja
   • za male porezne obveznike
   • putničke agencije
   • marže (rabljena dobra, investicijsko zlato)
   • MOSS
  • Povrat PDV-a
  • Podnošenje poreznih prijava i rokovi plaćanja PDV-a
   • sastavljanje prijave PDV-a (Obrazac PDV, PDV-S i Zbirna prijava)
   • Ispravci elektronički poslanih obrazaca (PDV, PPO, PDV-S i ZP) u razdoblju kada je greška učinjena, te ispravci u razdoblju kada je greška uočena
   • Brisanje pogrešno dostavljenih obrazaca
   • Suspenzija i ukidanje PDV ID broja
   • Brisanje iz registra obveznika PDV-a ako se gospodarska djelatnost ne obavlja u razdoblju duljem od 1 kalendarske godine
  • Sprječavanje prijevara u području PDV-a
   • Primjena čl. 127. Zakona o PDV-u
   • Područje visokog rizika vezana uz zakonito obračunavanje i uplatu PDV-a
   • Značajke kružnih prijevara
   • Zakonske mogućnosti smanjenja PDV prijevara
   • Pravo na potraživanje pretporeza povezanog s prijevarnim transakcijama (Presuda KITTEL   C-439/04 i C- 438/09 Bogoslaw Julius Dankowski)
   • Poduzimanje mjera pri procjeni rizika u poduzetničkom poslovanju – KYC (Konow Your Customer – upoznajte svog klijenta
  • Ustupanje prava na povrat PDV-a sklapanjem ugovora o ustupu i cesiji
   • prava i obveze poreznog obveznika i poreznog tijela u porezno dužničkom odnosu
   • povrat više plaćenog poreza i kamata na porez koji je plaćen bez pravne osnove, a prema posebnom zahtjevu za povrat
   • porezna zastara
   • podmirenje obveza za poreznog obveznika od solidarnog dužnika i treće osobe
   • obračunska plaćanja ako je blokiran račun poslovnog subjekta
   • sudionici u cesiji pri čemu je cesus ili dužnik Porezna uprava
   • iznimni slučajevi  kada  dostavljeni  ugovor o ustupu nije obvezujući za porezno tijelo
   • propisani rok u kojem je Porezna uprava obvezna riješiti  zaprimljeni ugovor o ustupu potraživanja
   • radni postupci službenika u Poreznoj upravi po zaprimanju ugovora o ustupu potraživanja

 

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Škola PDV-a vodič za primjenu PDV-a“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se (15) bodova iz ostalih područja.

Predavači: Domagoj Bakran, mag.oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Kornelija Sirovica, savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije i mr. sc. Mirjana Mahović-Komljenović, Ministarstvo financija, Porezna uprava
Literatura: prezentacije predavača s primjerima i priručnik “Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost” izdanje 2023.

Naknada: 350,00 eura/2.637,08 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 380,00 eura/2.863,11 kuna za ostale (naknada uključuje: prezentacije predavača).
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

 

2.-4.10.2023. - ŠKOLA PDV-a - VODIČ ZA PRIMJENU PDV-a

"*" indicates required fields

Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
Molimo odaberite:*
Adresa*

Kontakt podaci

Plaćanje

Predračun*
Prijavljuju se:*
Molimo upisati imena i prezimena
Ime
Prezime
E-mail
 
Revizor*

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više