Naslovnica Vodič za primjenu PDV-a (trodnevna škola PDV-a) –

Vodič za primjenu PDV-a (trodnevna škola PDV-a) –


Detalji:


25., 26. i 27. svibnja 2022. – Zagreb, Dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga) 

25., 26. i 27. svibnja 2022. – WEBINAR

početak 9,30 sati
21 sat (3 dana po 7 sati)

PRIJAVA OBVEZNA

Edukacija je namijenjena kadrovima u trgovačkim društvima, obrtima, ustanovama i neprofitnim organizacijama koji rade na obračunu PDV-a i sastavljanju prijava PDV-a (Obrasci PDV, PDV-S, Zbirna prijava, PPO)

 

Program:

1. Dan

  • Normativni okvir za primjenu PDV-a (hrvatski propisi, Direktive i Uredbe Vijeća, presude Europskog suda)
  • Područje primjene (tuzemstvo, područje EU i treće područje, treće zemlje)
  • Predmet oporezivanja
   • Definicija isporuke kao predmeta oporezivanja
   • Isporuke dobara i usluga (u tuzemstvu, isporuke dobara unutar EU)
   • Posebni slučajevi isporuke dobara i usluga
   • Izuzimanje i isporuke bez naknade
   • Stjecanje dobara iz drugih država članica
   • Stjecanje i isporuka prijevoznih sredstava
   • Uvoz dobara
  • Transakcije koje nisu predmet oporezivanja PDV-om (npr. naknada štete, naknadna odobrenja, terećenja i sl.)
  • Računi za isporuke dobara i usluga u procesu uvođenja EUR-a
  • Stope PDV-a, nastanak porezne obveze i porezna osnovica
  • Ispravak porezne osnovice kod povrata robe, naknadnih popusta i otpisa potraživanja
  • Obveznici PDV-a
   • Upisani u registar obveznika PDV-a
   • Registrirani za potrebe PDV-a
   • Sa sjedištem u inozemstvu
   • Porezni zastupnik
  • Tuzemni prijenos porezne obveze
  • Oslobođenje od PDV-a
   • Oslobođenje bez prava na odbitak pretporeza
   • Oslobođenja s pravom na odbitak pretporeza
  • Oporezivanje prometa nekretnina
  • Oslobođenja s pravom na odbitak pretporeza

 

 1. Dan
 • Mjesto isporuke dobara
  • Stjecanje dobara unutar EU
  • Trostrani posao i isporuke u nizu
  • Isporuke dobara unutar EU
  • Uvjeti za primjenu poreznog oslobođenja kod isporuka dobara u drugu državu članicu
  • Mjesto isporuke dobara s prijevozom (važnost dokaza o otpremi)
  • Mjesto isporuke dobara bez prijevoza
  • Novine u obračunu PDV-a od 1.7.2021. kod prodaje dobara na daljinu
 • Uvoz i izvoz dobara
  • Nastanak porezne obveze kod uvoza
  • Mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
  • Pravo na odbitak PDV-a plaćenog pri uvozu
  • Porezna osnovica kod uvoza
  • Primjena poreznih oslobođenja pri uvozu
  • Carinski postupak 42 i 63
 • Izvoz dobara
  • Porezna oslobođenja pri izvozu
  • Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu
  • Oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom (diplomatska predstavništva, NATO)
  • Naknadno oslobođenje izvoza u okviru putničkog prometa (povrat PDV-a strancima)
 • Mjesto obavljanja usluga
  • Opće odredbe o mjestu obavljanja usluga
  • Posebne odredbe o mjestu obavljanja usluga (izuzeća od općeg načela oporezivanja usluga)
  • Usluge u vezi s nekretninama
  • Usluge prijevoza dobara i prijevoza putnika
  • Telekomunikacijske usluge i elektroničke usluge
  • Obračun PDV-a na usluge stranog poreznog obveznika

 

 1. Dan
 • Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
 • Odbitak pretporeza, ispravak pretporeza, podjela pretporeza
 • Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a
 • Posebni postupci oporezivanja
  • Za male porezne obveznike
  • Putničke agencije
  • Marže (rabljena dobra, investicijsko zlato)
  • One Stop Shop (OSS) za prodaju dobara na daljinu
 • Povrat PDV-a
 • Podnošenje poreznih prijava i rokovi plaćanja PDV-a
  • Od 1. srpnja 2021. kod obavljanja telekomunikacijskih i elektroničkih usluga osobama koje nisu porezni obveznici te za prodaja na daljinu
  • Sastavljanje prijave PDV-a (Obrazac PDV, PDV-S i Zbirna prijava)
  • Ispravci elektronički poslanih obrazaca (PDV, PPO, PDV-S i ZP) u razdoblju kada je greška učinjena, te ispravci u razdoblju kada je greška uočena
  • Brisanje pogrešno dostavljenih obrazaca
  • Suspenzija i ukidanje PDV ID broja
  • Brisanje iz registra obveznika PDV-a ako se gospodarska djelatnost ne obavlja u razdoblju duljem od 1 kalendarske godine
 • Sprječavanje prijevara u području PDV-a
  • Primjena čl. 127. Zakona o PDV-u
  • Područje visokog rizika vezana uz zakonito obračunavanje i uplatu PDV-a
  • Značajke kružnih prijevara
  • Zakonske mogućnosti smanjenja PDV prijevara
  • Pravo na potraživanje pretporeza povezanog s prijevarnim transakcijama (Presuda KITTEL C-439/04 i C- 438/09 Bogoslaw Julius Dankowski)
  • Poduzimanje mjera pri procjeni rizika u poduzetničkom poslovanju – KYC(Know Your Customer – upoznajte svog klijenta)
 • Ustupanje prava na povrat PDV-a sklapanjem ugovora o ustupu i cesiji
  • Prava i obveze poreznog obveznika i poreznog tijela u porezno dužničkom odnosu
  • Povrat više plaćenog poreza i kamata na porez koji je plaćen bez pravne osnove, a prema posebnom zahtjevu za povrat
  • Porezna zastara
  • Podmirenje obveza za poreznog obveznika od solidarnog dužnika i treće osobe
  • Obračunska plaćanja ako je blokiran račun poslovnog subjekta
  • Sudionici u cesiji pri čemu je cesus ili dužnik Porezna uprava
  • Iznimni slučajevi kada dostavljeni ugovor o ustupu nije obvezujući za porezno tijelo
  • Propisani rok u kojem je Porezna uprava obvezna riješiti zaprimljeni ugovor o ustupu potraživanja
  • Radni postupci službenika u Poreznoj upravi po zaprimanju ugovora o ustupu potraživanja

 

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Škola PDV-a vodič za primjenu PDV-a“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se (15) bodova iz ostalih područja.

Predavači: Domagoj Bakran, mag.oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Kornelija Sirovica, savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije i mr. sc. Mirjana Mahović-Komljenović, Ministarstvo financija, Porezna uprava
Literatura: prezentacije predavača s primjerima
Naknada: 2.100,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 2.300,00 za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača). Mogućnost plaćanja u gotovini.
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u. Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

25.-27.05.2022. - Vodič za primjenu PDV-a

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

  U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više