Naslovnica za JLP(R)S – POPUNJAVANJE UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2020. GODINU ZA JLP(R)S

za JLP(R)S – POPUNJAVANJE UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2020. GODINU ZA JLP(R)S


Detalji:


02. ožujka 2021. – ZAGREB, Dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

02. ožujka 2021. – WEBINAR

PRIJAVA OBVEZNA

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.

Stolovi i oprema redovito se dezinficiraju.

Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 1,5 m.

Početak u 9,30 sati, očekivano trajanje do 15 sati

Program:
1. UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2020. GODINU
– 84 pitanja u Upitniku, 36 potpitanja, 7 procedura
– određivanja reference za testiranje
– kada se daje Izjava na obrascu 1.a.
– utjecaj nalaza DUR-a na davanje Izjave
– provođenje testiranja tijekom cijele proračunske godine
– detaljnije upute oko primopredaje dužnosti

2. NAJZNAČAJNIJA NOVA PITANJA U UPITNIKU O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI
• PODRUČJE PLANIRANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA
– izrada akta o analizi viškova prihoda i načinu pokrića manjka prihoda
– uravnoteženje proračuna s prenesenim viškovima i manjkovima
– posebni dio proračuna sastavljen je od financijskih planova s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima proračunskog korisnika
• PODRUČJE IZVRŠAVANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA
– provjera korištenja proračunske zalihe u JLP/R)S
– akt o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda
– kako ispravno dokumentirati davanje subvencija, pomoći i donacija
– procedura službenih putovanja
– procedura blagajničkog poslovanja
– izvršenje pravomoćnih presuda
• PODRUČJE JAVNE NABAVE
– referenca – 20% financijski najznačajnijih ugovora/postupaka javne nabave
– podjela predmeta nabave radi izbjegavanja primjene ZJN 2016
– narudžbenice u registru ugovora o javnoj nabavi
– povezanost plana nabave i internog akta jednostavne nabave
• PODRUČJE RAČUNOVODSTVA
– obveza navođenja svih elemenata na eRačunu- broj ugovora ili narudžbenice
– usklađenje potraživanja s dužnicima na 31. listopad 2020.
– obavezno provođenje ispravka vrijednosti potraživanja
– praćenje ugovornih obveza i njihova financijskog učinka
– provođenje ispravka vrijednosti potraživanja
– praćenje roka za dostavu zahtjeva za refundiranje isplaćenog bolovanja na teret HZZO-a
• PODRUČJE IZVJEŠTAVANJA I OSTALOG
– obrazloženje proračuna JLP(R)S
– provjera trošenja sredstava iznad visine utvrđene proračunom
– formalna i suštinska provjera dostavljenih izjava o fiskalnoj odgovornosti
• PODRUČJE TRANSPARENTNOST
– objava svih proračunskih dokumenata
– izrada i objava vodiča za građane
• PODRUČJE UPRAVLJANJE IMOVINOM
– strateški dokumenti za upravljanje i raspolaganje nekretninama
– Registar imovine JLP(R)S
– vlasnička prava za nekretnine u vlasništvu
– utvrđena namjena nekretnina s kojima se upravlja i raspolaže
– analiza opravdanosti stjecanja nekretnine
– akt korištenja službenih automobila
– procedura upravljanja nekretninama

Predavači: mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić – savjetnice – urednice časopisa Računovodstvo i financije i priloga Riznica
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: – za webinar bez knjige: 600,00 kn za pretplatnike na časopis Računovodstvo i financije, 700,00 kn za ostale (uključuje literaturu i PDV)
– za webinar s knjigom „FISKALNA ODGOVORNOST U SUSTAVU PRORAČUNA“ + CD s tablicama za testiranje: 850,00 kn za pretplatnike na časopis Računovodstvo i financije, 950,00 kn za ostale (uključuje literaturu i PDV)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

02.03.2021. - za JPP(R)S - Popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

    U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • Molimo upisati imena i prezimena
    ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend