Naslovnica Zasnivanje i otkazivanje ugovora o radu prema izmijenjenom Zakonu o radu – porezni, pravni i računovodstveni aspekt

Zasnivanje i otkazivanje ugovora o radu prema izmijenjenom Zakonu o radu – porezni, pravni i računovodstveni aspekt


Detalji:


15. prosinca 2023. – ZOOM WEBINAR

PRIJAVA OBVEZNA

PRIJAVA OBVEZNA, početak u 9,30 sati, očekivano trajanje do 15,30 sati

 

Program:

 1. Zasnivanje ugovora o radu
 • Novosti kod ugovora o radu na određeno vrijeme, ograničenja, tri ugovora u tri godine
 • Promjene kod obveznog sadržaja ugovora o radu
 • Novosti kod ugovora o radu na izdvojenom mjestu i ugovora o radu na daljinu, primjeri
 • Novosti kod ugovora o radu za stalne sezonske poslove
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme na prijedlog radnika, ugovor o radu na puno radno vrijeme na prijedlog radnika – obveze poslodavca
 • Drugačija regulacija probnog rada
 • Ugovor o dodatnom radu radnika – detaljno regulirano izmjenama Zakona o radu
 • Dodatne obveze poslodavca kod rada maloljetnika, najniža dob za zaposlenje i rad
 • Rad umirovljenika
 • Rad članova uprave, posebnosti djelatnosti graditeljstva
 • Primjena odredaba kolektivnih ugovora, prošireni kolektivni ugovori
 • Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa
 • Odsutnost s posla kao novi institut, promjene kod plaćenog i neplaćenog dopusta
 • Zaštita privatnosti radnika, osobni podaci radnika (obvezno imenovanje osoba koje štite privatnost radnika)
 • Zaštita određenih kategorija radnika (trudnice, radnici nesposobni za rad)
 • Prijava na obvezna osiguranja, rokovi i dokumentacija
 1. Prestanak ugovora o radu
 • Sporazumni prestanak, postupak i dokumentacija
 • Redoviti otkaz i izvanredni otkaz ugovora o radu kroz sudsku praksu
 • Postupak prije otkazivanja, dostavljanje odluka o pravima i obvezama radnika
 • Otkazni rok, tko je obveznik, duljina trajanja, početak tijeka otkaznog roka
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
 • Otpremnina, vrste, obvezatnost, nove posebnosti otpremnina starijih od 65 godina
 • Sudska zaštita prava iz radnog odnosa
 • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
 • Sudjelovanje radnika u odlučivanju
 • Prava na Zavodu za zapošljavanje nakon prestanka radnog odnosa
 • Novosti kod dostavljanja odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa
 1. Plaće i materijalna prava radnika (za vrijeme rada i) pri prestanku radnog odnosa
 • Fiskalni poticaji zapošljavanja – olakšice poslodavcima za mlade radnike i radnike koji se po prvi puta zapošljavaju
 • Obračun plaće u slučaju rada u nepunom radnom vremenu
 • Materijalna prava radnika koji rade u nepunom radnom vremenu
 • Obračun plaće članova uprave
 • Obračun plaće umirovljenika koji radi s polovicom radnog vremena – korištenje osobnog odbitka
 • Kada se naknada plaće zbog privremene spriječenosti za rad radnika isplaćuje na teret poslodavca neovisno o njenom uzroku i vremenskom trajanju
 • Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad radnika koji radi u dopunskom radu
 • Pravo na neoporezive isplate radnika za vrijeme i nakon prestanka radnog odnosa
 • Obračun otpremnine – utvrđivanje neoporezivog iznosa, dokumentacija o obračunatoj otpremnini
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Isplate nasljednicima u slučaju smrti radnika
 1. Računovodstveni i porezni tretman obračuna plaća, naknada plaća i materijalnih prava
 • Standardi financijskog izvještavanja
 • Računovodstveno evidentiranje primitaka zaposlenih i iskazivanje u izvještajima
 • Rezerviranja za otpremnine, bonuse i slično
 • Razgraničenja troška neiskorištenog godišnjeg odmora
 • Kapitalizacija troškova rada
 • Evidentiranje u računovodstvu isplata po sudskoj presudi
 • Terećenja zaposlenih i ostalih osoba za nastale štete, manjkove i slično
 • Porezni i računovodstveni tretman otpisa potraživanja prema zaposlenima
 • Računovodstveni i porezni tretman primljenih poticaja zapošljavanja

OBAVIJEST ZA REVIZORE:

Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica “Zasnivanje i otkazivanje ugovora o radu – porezni, pravni i računovodstveni aspekt” nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova i to 1 bod iz područja računovodstva i 4 boda iz ostalih područja.

Predavači: Dunja Šarić, dipl.iur., mr.sc. Kornelija Sirovica, Domagoj Bakran, mag. oec., savjetnici urednici u časopisu RIF i Riznica
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 95,00 €/715,78 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 110 €/828,80 kuna za ostale (naknada uključuje: prezentacije predavača). Fiksni tečaj konverzije: 7,53450. Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

15.12.2023. - Zasnivanje i otkazivanje ugovora o radu – porezni, pravni i računovodstveni aspekt

"*" indicates required fields

Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
Molimo odaberite:*
Adresa*

Kontakt podaci

Plaćanje

Predračun*
Prijavljuju se:*
Molimo upisati imena i prezimena
Ime
Prezime
E-mail
 
Revizor*

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više