Naslovnica Korisne informacije Obveza plaćanja doprinosa za članove uprave, izvršne direktore, upravitelje zadruge i likvidatore

Obveza plaćanja doprinosa za članove uprave, izvršne direktore, upravitelje zadruge i likvidatore

Član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge i likvidator koji nije osiguran po drugoj osnovi, obvezan je osigurati se sam i plaćati doprinose po rješenju Porezne uprave do 15. u mjesecu za prethodni mjesec na osnovicu u iznosu umnoška prosječne plaće u RH u razdoblju siječanj-kolovoz prethodne godine i koeficijenta 1. Za 2023. godinu osnovica za doprinose iznosi 1.367,18 € iz čega proizlazi da je ukupan trošak doprinosa 499,02 € mjesečno. Ako bi trgovačko društvo ili zadruga isplaćivalo naknadu članu uprave, izvršnom direktoru, upravitelju zadruge ili likvidatoru koji nije zaposlen u društvu/zadruzi u kojoj obavlja funkciju, taj primitak bi se u poreznom smislu smatrao drugim dohotkom i na isti bi prilikom isplate trebalo obračunati pripadajuće doprinose i poreze.

Ako je član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge i likvidator zaposlen na puno radno vrijeme u toj pravnoj osobi, osnovica za plaćanje doprinosa ne može biti niža od umnoška prosječne plaće u RH u razdoblju siječanj-kolovoz prethodne godine i koeficijenta 0,65. Za 2023. godinu osnovica za doprinose u tom slučaju iznosi 888,67 € pa je ukupan trošak doprinosa 324,36 € mjesečno. Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je u ovom slučaju trgovačko društvo ili zadruga. Ako je u pitanju zaposlenje na nepuno radno vrijeme, osnovica za obračun doprinosa se utvrđuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu (npr. za ugovoreno radno vrijeme u trajanju od 4 sata dnevno osnovica za doprinose iznosi 444,34 €).

U slučaju kada se plaća ugovori u iznosu nižem od propisane osnovice za obračun doprinosa, doprinosi se moraju obračunati najmanje na propisanu osnovicu. U tom slučaju isplatitelj na stranici B u JOPPD obrascu u 6.2. iskazuje šifru 0005- Primici po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora ili likvidatora ili upravitelja zadruge koja je jednaka ili niža od propisane osnovice za obračun doprinosa. Tako na primjer, plaća može biti ugovorena u iznosu od 700 €, međutim doprinosi plaćaju na osnovicu na iznos od 888,67 €.

U slučaju kada se plaća ugovori u iznosu višem od 888,67 €, doprinosi se obračunavaju i plaćaju na iznos ugovorene plaće pa u tom slučaju nema potrebe za posebnim iskazivanjem u obrascu JOPPD.

Ako se radi o jedinom zaposlenom u trgovačkom društvu ili zadruzi, može se ugovoriti plaća i u nižem iznosu od minimalne plaće (koja za 2023. godini u RH iznosi 700 € bruto). S druge strane, ako trgovačko društvo ili zadruga ima više zaposlenika, onda član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge i likvidator ima pravo na minimalnu plaću.

Od 1. siječnja 2023. godine više nije dopušteno odricanje od prava na isplatu plaće.

Napominjemo da je propisana i godišnja osnovica za obračun doprinosa članovima uprave, izvršnim direktorima, upraviteljima zadruge i likvidatorima i to u iznosu od 10.664,04 €  (umnožak prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i broja 12) pa tako ako su tijekom godine po svim osnovama osiguranja po kojima su obvezno osigurani za njih uplaćeni doprinosi u nižem iznosu, Porezna uprava će utvrditi razliku do visine 10.664,04 € te će izdati rješenje za uplatu razlike. Obveznik uplate razlike će u tom slučaju biti sam osiguranik i to u roku 15 dana od dana primitka rješenja. Godišnja osnovica za doprinose se može razmjerno umanjiti za mjesece u kojima je obveza doprinosa mirovala ili je razdoblje za obračun bilo kraće od kalendarske godine.

Iznimno, ako je riječ o korisniku mirovine (osim korisnika invalidske mirovine zbog smanjene radne sposobnosti) i o članu uprave, izvršnom direktoru, upravitelju zadruge ili likvidatoru novoosnovanog društva ili zadruge koji nisu ostvarili promet po računu, neće se utvrđivati razlika doprinosa po godišnjoj osnovici.

 

Detaljnije informacije o navedenoj temi možete pročitati u sljedećim člancima:

https://www.rif.hr/mjesecna-i-godisnja-obveza-doprinosa-za-clanove-uprave-i-izvrsne-direktore-trgovackih-drustava-likvidatore-i-upravitelje-zadruga/

https://www.rif.hr/ugovaranje-i-isplata-odnosno-neisplata-place-clanu-uprave-i-izvrsnom-direktoru/

https://www.rif.hr/obracun-place-za-clana-uprave-i-izvrsnog-direktora-trgovackog-drustva-likvidatora-i-upravitelja-zadruge/

 

Želiš znati više?

 Za više korisnih i zanimljivih članaka i područja računovodstvo, poreza, plaća i sličnih tema pretplatite se na časopis Računovodstvo i financije i ostvarite kontakt sa savjetnicima u HZRIF-u preko savjetničkih linija !

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više