Naslovnica Novosti Ograničenje ovrhe na plaći za 2020. godinu.

Ograničenje ovrhe na plaći za 2020. godinu.

Kako bismo odredili zaštićeni dio plaće prema članku 173. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17.) potreban nam je iznos prosječne neto plaće. Prosječna neto plaća jest prosječan iznos mjesečne neto plaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće godine. Utvrđuje se od strane Državnog zavoda za statistiku i objavljuje u Narodnim novinama najkasnije do 31.prosinca  -> primjenjuje se u idućoj kalendarskoj godini.

Prosječna neto plaća u 2019.  iznosila je 6.434,00 kuna ->  (NN 104/19) -> kriterij za 2020.

MJESEČNO NETO PRIMANJE ZAŠTIĆENO OD OVRHE DOZVOLJENA OVRHA
Primanje  <  6.434,00 ¾ neto primanje ovršenika, ne više od 2/3 državnog prosjeka (4.289,33) 1/4 primanja ili sve preko 4.289,33
Primanje  =  6.434,00 Primanje  >  6.434,00 4.289,33 Sve preko 4.289,33
MJESEĆNA NETO PLAĆA ZAŠTIĆENO OD OVRHE – OVRHA RADI ZAKONSKOG UZDRŽAVANJA ZAŠTIĆENO OD OVRHE – OVRHA RADI UZDRŽAVANJA DJETETA
Primanje  <  6.434,00 ½ neto plaće ovršenika ¼ neto plaće ovršenika
Primanje  =  6.434,00 Primanje  >  6.434,00 ½ državnog prosjeka 3.217,00 ¼ državnog prosjeka 1.608,50

U postupku ovrhe koji se provodi prema odredbama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16., 106/18., 121/19.) ne mogu se plijeniti ovršenikove tražbine za koje su zakonom kojim se uređuje ovršni postupak ili posebnim propisom propisana izuzeća i ograničenja od ovrhe. Iznimno ako se ovrha provodi prema Općem poreznom zakonu koji je bio na snazi do 31. prosinca 2016., od ovrhe je zaštićena svota plaće i s plaćom izjednačena primanja do iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj utvrđene prema propisu o minimalnoj plaći, koja u 2020. godini iznosi 4062, 51 kn.

Više iz kategorije

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend