Naslovnica Novosti Podsjetnik za obveznim upisom stvarnih vlasnika u Registar stvarnih vlasnika

Podsjetnik za obveznim upisom stvarnih vlasnika u Registar stvarnih vlasnika

Objavom Pravilnika o registru stvarnih vlasnika u Narodnim novinama broj 53 iz 2019 godine, utvrđeni su između ostaloga obveznici upisa, način, obrasci i rokovi upisa u Registar stvarnih vlasnika koji vodi Fina.

Svi pravni subjekti osnovani na području Republike Hrvatske dužni su upisati u Registar stvarnih vlasnika podatke o stvarnim vlasnicima.

Pravnim subjektima u smislu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma smatraju se:

  1. trgovačka društva (d.o.o., j.d.o.o., d.d., g.i.u, j.t.d., k.d.)
  2. podružnica stranih trgovačkih društava
  3. udruga
  4. zaklada
  5. fundacija i
  6. ustanova kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač

i trustovi i s trustom izjednačeni subjekti stranoga prava koji je obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj, a na temelju zakona kojim se uređuje OIB.

Upis se može provesti putem web aplikacije uz certifikat ili osobno na šalteru FINA-e uz korištenje propisanih obrazaca.

Rok za upis je 31.prosinca 2019. godine.

Pravni subjekti koji su osnovani nakon 01. prosinca 2019. godine, dužni su se upisati u Registar stvarnih vlasnika u roku od 30 dana od dana osnivanja.

U roku od 30 dana od dana promjene podataka bitnih za Registar (vlasničke strukture) pravni subjekt je dužan ažurirati podatke.

Podaci koji se upisuju za udruge, preuzeti su iz Registra udruga. Odgovorne osobe za vođenje poslovanja udruga dužne su provjeriti jesu li u Registru udruga točni podaci (o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge) i ažurirate te podatke u Registru udruga i u Registru stvarnih vlasnika ako podaci ne odgovaraju stvarnom stanju. Također, svaku promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (predsjednik/ca ili određene druge funkcije koje mogu zastupati udrugu) potrebno je evidentirati u roku od 30 dana od dana nastanka promjene u Registru stvarnih vlasnika.

Obrasci i upute su dostupni na stranicama Ministarstva financija.

Kliknite ovdje za pristup obrascima.

Obrazac RSV-1 popunjavaju sljedeći pravni subjekti: društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, javno trgovačko društvo, gospodarsko interesno udruženje, podružnica stranog trgovačkog društva (inozemna podružnica) i ustanova kojoj Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač. Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-1.

Obrazac RSV-2 popunjava dioničko društvo. Sastavni dio Obrasca su Privitak 1 Obrascu RSV-2, Privitak 2 Obrascu RSV-2 i Privitak 3 Obrascu RSV-2. Privitak 1 se popunjava ako dioničko društvo ima više od jednog stvarnog vlasnika.

Obrazac RSV-3 popunjavaju sljedeći pravni subjekti: udruga, zaklada i fundacija. Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-3.

Obrazac RSV-4 popunjava upravitelj trusta za trust i s trustom izjednačeni subjekt stranoga prava (trust, fiducij, treuhand, fideicomiso i drugi slični pravni oblici stranoga prava, dalje u tekstu: trust), a koji trust i s trustom izjednačeni subjekt je obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj na temelju zakona kojim se uređuje OIB. Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-4.


Popis i narudžbenica predložaka, akata, evidencija i odluka iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koje obveznici provođenja mjera i radnji (računovođe, revizori, porezni savjetnici) moraju imati pri obavljanju svoje djelatnosti, nalazi se na ovom linku.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend