Računovodstvo i financije – kolovoz 2019.

PRIKAZ SIMPOZIJA
• Računovodstvo, revizija i porezi ususret digitalizaciji i eurozoni
prof. dr. sc. Danimir Gulin

RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Potraživanja od kupaca – računovodstveni i porezni tretman
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 10
• Računovodstvo otpisa obveza
Luka Orlović, univ. spec. oec. 17
• Računovodstveno evidentiranje prihoda turističkih agencija
Domagoj Bakran, mag. oec. 20
• Računovodstveni i pravni aspekt vlastitih (trezorskih) dionica
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 23
• Računovodstveno evidentiranje državnih potpora
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 27
• Zakonodavni i računovodstveni okvir sastavljanja godišnjih
konsolidiranih financijskih izvještaja i godišnjeg konsolidiranog
izvješća za 2018. godinu
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 31
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Trajanje revizijskog angažmana, nerevizijske usluge i struktura
revizijskih naknada: implementacija opcija iz Uredbe (EU) br. 537/2014
zemalja članica EU
dr. sc. Marko Čular
izv. prof. dr. sc. Josipa Grbavac
mr. Ivana Perica 39
INTERNA REVIZIJA
• Interna revizija procesa upravljanja rizicima poduzeća
prof. dr. sc. Boris Tušek
Petra Halar, mag. oec. 43
POREZI
POREZ NA DOHODAK
• Oporezivanje naknade članova uprave prema ugovorima o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja
Dalibor Legac, dipl. iur.
Željko Martinović, dipl. oec. 51
TROŠARINE
• Trošarinski obveznici, nastanak trošarinskih obveza i trošarinska izvješća
Željka Marinović, dipl. oec. 57
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Oporezivanje nagrade stečajnog upravitelja i povjerenika u stečaju
potrošača
dr. sc. Marija Zuber 61
MIROVINSKO OSIGURANJE
• Utjecaj razdoblja zaposlenja u međunarodnoj organizaciji sa
sjedištem u EU ili instituciji EU-a na ostvarivanje prava iz radnog
odnosa i mirovinskog osiguranja
Roberta Kurti Vuković, dipl. iur., spec. oec. 67
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJSKA TRŽIŠTA
• Digitalne valute kao novi bankarski proizvod
mr. sc. Josip Kereta
Luka Barić, struč. spec. oec. 71
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
POSLOVANJE OBRTNIKA
• Poslovne knjige ugostiteljskog obrta
mr. sc. Miljenka Cutvarić 75
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Aktualna pitanja primjene propisa kod pružanja usluga u turizmu
Koraljka Ladešić-Masnec, dipl. iur. 82
• Usporedba pokazatelja efikasnosti poslovanja u hotelijerstvu na osnovi
USALI standarda
Željko Deković, mag. oec. 85
POLJOPRIVREDA
• Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a – nove evidencije
i način izvještavanja
mr. sc. Miljenka Cutvarić 92
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
RADNO PRAVO
• Neke dvojbe oko stjecanja prava na godišnji odmor
Dunja Šarić, dipl. iur. 95
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Inovacije u S3 područjima
dr. sc. Rahela Jurković 98

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više