Računovodstvo i financije – lipanj 2018.

RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Računovodstveno iskazivanje državnih potpora
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 5
• Računovodstveno evidentiranje reklasifikacija nekretnina
Stričević Ana, dipl. oec., Tomulić Tonka, dipl. oec. 11
• Računovodstveno evidentiranje sitnog inventara
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 17
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Obveza revizije prilikom povećanja temeljnog kapitala
Luka Orlović, univ. spec. oec. 20
INTERNA REVIZIJA
• Značajke integrirane revizije
prof. dr. sc. Boris Tušek, doc. dr. sc. Ivana Barišić 24
POREZI
POREZ NA DOBIT
• Porez plaćen u inozemstvu i njegovo uračunavanje u prijavu
poreza na dobit
Stričević Ana, dipl. oec., Tomulić Tonka, dipl. oec. 28
POREZ NA DOHODAK
• Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada prema ugovorima
o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Dalibor Legac, dipl. iur., Željko Martinović, dipl. oec. 34
• Izdavanje privremenog poreznog rješenja u posebnom postupku i
podnošenje prigovora
Gordana Lončar, univ. spec. oec.,
Dražen Opalić, struč. spec. oec. 38
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Obračun PDV-a kod isporuke dobara unutar Europske unije
mr. sc. Miljenka Cutvarić 46
• Obračun PDV-a kod isporuka dobara u komisiji između
država članica
mr. sc. Ljubica Javor 52
• Jedan prijevoz unutar Europske unije, dvije isporuke u nizu
između tri porezna obveznika: komentar najnovije sudske
prakse Suda Europske unije
mr. sc. Igor Materljan 56
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Korištenje godišnjeg odmora za 2018. godinu
dr. sc. Marija Zuber 61
• Isplata regresa za godišnji odmor
dr. sc. Marija Zuber 69
• Novčana naknada zbog neispunjavanja obveze zapošljavanja
propisane kvote osoba s invaliditetom
mr. sc. Kornelija Sirovica 72
• Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Vesna Dejanović, dipl. oec. 75
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJSKA TRŽIŠTA
• Utjecaj teoretskog okvira na praktične odluke o načinu financiranja
imovine na vrijednost tvrtke
mr. sc. Hrvoje Serdarušić 83
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Obveze priređivača igara na sreću prema novom Zakonu o
sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Jadranka Brlić, dipl. iur. 87
RADNO PRAVO
• Aktualna pitanja kod otkaza ugovora o radu zbog gospodarskih i
ogranizacijskih razloga
Sabina Dugonjić, dipl. iur. 92
• Aktualnosti u provođenju ovrhe na plaći
Dunja Šarić, dipl. iur. 96
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• EU program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija
dr. sc. Rahela Jurković 101

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više