Računovodstvo i financije – lipanj 2019.

AKTUALNE TEME
• Obveza uvođenja e Računa od 1. srpnja 2019. godine
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 7
• Obavijest svim trgovačkim društvima podružnicama stranih trgovačkih
društava, udrugama, zakladama, fundacijama, ustanovama kojima nije
osnivač RH ili JLP(R)S, trustovima i s njima izjednačenim subjektima
stranog prava ako su obveznici OIB-a u RH 10
RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Računovodstveno iskazivanje sezonskih sniženja i popusta
u trgovini na malo
mr. sc. Miljenka Cutvarić 14
• Utjecaj ostatka vrijednosti na porezni tretman troškova automobila
Domagoj Bakran, mag. oec. 19
• Utvrđivanje i tretman goodwilla u konsolidiranim financijskim
izvještajima
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 22
• Najmovi prema novom MSFI 16 – Najmovi
dr. sc. Marjan Odar 27
• Umanjenje vrijednosti financijskih instrumenata
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 34
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
• Najvažniji elementi upravljanja likvidnošću kod mikro i malih poduzeća
prof. dr. sc. Danimir Gulin 39
• Mogućnosti primjene modela točke pokrića u mikro i malim subjektima
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 42
• Donošenje menadžerskih odluka temeljem marginalne analize
u malim i srednjim poduzećima
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 47
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Revizija odnosa i transakcija s povezanim strankama
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 52
• Radna dokumentacija revizora
Luka Orlović, univ. spec. oec. 56
INTERNA REVIZIJA
• Odgovornosti interne revizije u sprječavanju, otkrivanju i istraživanju
prijevara
doc. dr. sc. Ivana Barišić
doc. dr. sc. Ana Novak 59
POREZI
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Obveze kod ulaska u sustav PDV-a tijekom godine
mr. sc. Miljenka Cutvarić 66
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Isplata regresa za godišnji odmor kao neoporezive prigodne nagrade
dr. sc. Marija Zuber 69
• Pravo radnika na puni ili na razmjerni dio godišnjeg odmora
za 2019. godinu
dr. sc. Marija Zuber 72
• Dnevnice za službeno putovanje
mr. sc. Kornelija Sirovica 77
• Rodiljne i roditeljske potpore
Jasenka Pap, dipl. iur. 84
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Turističke usluge u nau tičkom turizmu
dr. sc. Jasenka Štiglec 90
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Koje novine donose izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima?
mr. Darko Terek 93
RADNO PRAVO
• Kako valjano provesti ovrhu na plaći?
Dunja Šarić, dipl. iur. 97
• Temeljna ovlaštenja radničkog vijeća
mr. Darko Terek 102
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• EU potpore za obnovu kulturne baštine u Slavoniji, Baranji i Srijemu
dr. sc. Rahela Jurković 105

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više