Računovodstvo i financije – listopad 2018.

RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Računovodstveni i porezni aspekt promjena koje donosi MSFI 16 –
Najmovi
Domagoj Bakran, mag. oec. 7
• MSFI 16 – Utvrđivanje i evidentiranje najmova kod najmoprimca
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 10
• Računovodstveni učinci primjene metode udjela
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 21
• Računovodstveno evidentiranje dugotrajne biološke imovine
– primjer osnovnog stada,
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 27
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Izazovi obavljanja zajedničke revizije
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
prof. dr. sc. Lajoš Žager 34
• Angažman uvida u financijskim izvještajima
Luka Orlović, univ. spec. oec. 40
INTERNA REVIZIJA
• Mapa uvjerenja kao učinkovit alat koordinacije i oslanjanja
funkcije interne revizije
prof. dr. sc. Boris Tušek
Petra Halar, mag. oec. 46
• Interna revizija i znakovi upozorenja
na prijevarne radnje
prof. dr. sc. Danimir Gulin 57
POREZI
OPĆI POREZNI ZAKON
• Postupak izdavanja obvezujućih mišljenja
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec. 59
POREZ NA DOHODAK
• Oporezivanje prekograničnih i izaslanih radnika
Dalibor Legac, dipl. iur.
Željko Martinović, dipl. oec. 64
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Obveza obračuna PDV-a na honorare nerezidenata
mr. sc. Miljenka Cutvarić 74
• Porezni tretman jedinstvene usluge – sudska praksa
mr. sc. Tanja Rašić Krajnović 78
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Plaća i naknada plaće za dane blagdana
dr. sc. Marija Zuber 83
• Planirano liječenje u drugoj državi članici Europske unije
Mr. Renata Turčinov, dipl. iur. 85
• Pojam osobe „poslane s ciljem da zamijeni drugu osobu“
Roberta Kur? Vuković, dip. iur., spec. oec. 89
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJE PODUZEĆA
• Rezultati istraživanja upravljanja obrtnim kapitalom u Hrvatskoj
mr. sc. Hrvoje Serdarušić 93
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
POSLOVANJE OBRTNIKA
• Ulaganja i izuzimanja dugotrajne imovine kod samostalne
djelatnosti
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 97
• Cvjećarski obrt – poslovne knjige i evidencije
mr. sc. Miljenka Cutvarić 103
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Aktualna pitanja primjene propisa o turističkoj djelatnosti
Koraljka Ladešić-Masnec, dipl. iur. 110
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Dubinska analiza stranke i način njenog provođenja – I. dio
mr. sc. Darko Terek, dipl. iur. 114
RADNO PRAVO
• Slobodan radni dan za prenatalni pregled
Dunja Šarić, dipl. iur. 117
SUDSKA PRAKSA
• Utjecaj izmjena Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
na obračunska plaćanja u uvjetima blokade računa
Dunja Šarić, dipl. iur. 119
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Bespovratna sredstva za znakove kvalitete
dr. sc. Rahela Jurković 124

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više