Računovodstvo i financije – listopad 2019.

RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Financijsko izvještavanje poduzetnika i postupanje sukladno prekršajnim
odredbama Zakona o računovodstvu
Branka Viduka, dipl. oec. 7
• Računovodstveni tretman interne realizacije
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 10
• Računovodstveni i porezni tretman naknadno utvrđenih troškova
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 13
• Računovodstveni i porezni tretman uvoza dobara
Domagoj Bakran, mag. oec. 17
• Obračunska plaćanja
Domagoj Bakran, mag. oec. 19
• Računovodstveno evidentiranje ulaganja u tuđu imovinu
Luka Orlović, univ. spec. oec. 24
• Prodaja robe putem internetske trgovine – računovodstveni
i porezni tretman
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 27
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
• Podsjetnik za izradu poslovnog plana poduzetnika za 2020. godinu
prof. dr. sc. Danimir Gulin 35
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Odgovornost i postupci revizora u vezi s početnim revizijskim
angažmanom
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 46
• EU reforma zakonske revizije – utjecaj na troškove, tržišnu
koncentraciju i konkurentnost
Zdenko Balen, dipl. oec.
Branka Petričević, univ. spec. oec. 49
• Primjena izmijenjenog MRevS-a 540 – Revidiranje računovodstvenih
procjena i povezanih objava
prof. dr. sc. Boris Tušek
doc. dr. sc. Ana Ježovita 57
INTERNA REVIZIJA
• Utjecaj digitalizacije na internu reviziju
prof. dr. sc. Boris Tušek 65
POREZI
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Obračun PDV-a na manjkove i korištenje usluga za potrebe
zaposlenika u ugostiteljstvu
mr. sc. Miljenka Cutvarić 74
• Odbitak pretporeza za usluge smještaja zaposlenika na službenom
putu i terenskom radu
mr. sc. Ljubica Javor 78
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Uređivanje prava radnika na neoporezive primitke koji su u zatečenim
izvorima radnog prava ugovoreni kao plaća
dr. sc. Marija Zuber 82
• Određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje – primjena u praksi
Roberta Kurti Vuković, dipl. iur., spec. oec. 85
MIROVINSKO OSIGURANJE
• Utvrđivanje i izračun staža osiguranja
Vesna Dejanović, dipl. oec. 88
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJE PODUZEĆA
• Izazovi digitalizacije u financijama u praksi
Ivan Horvat, univ. spec. oec. 91
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Internetska trgovina
Dunja Šarić, dipl. iur. 96
SUDSKA PRAKSA
• Otkaz ugovora o radu zbog uzrokovanog manjka kroz sudsku praksu
Sabina Dugonjić, dipl. iur. 100
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Potpora iz EU fondova deinstitucionalizaciji pružanja socijalnih usluga
u Hrvatskoj
dr. sc. Rahela Jurković 103

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više