Računovodstvo i financije – ožujak 2018.

AKTUALNE TEME
• Je li Agrokor usamljeni slučaj ili samo jedna tipična hrvatska priča?
dr. sc. Mihaela Grubišić Šeba 6
RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Za odluku o dividendama relevantan je novčani tok, a ne dobit
prof. dr. sc. Danimir Gulin 11
• Obveza formiranja ostalih rezervi
Domagoj Bakran, mag. oec. 15
• Računovodstveni tretman financijske imovine prema MSFI?u
9 – Financijski instrumenti
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 18
• Blagajničko poslovanje u trgovačkim društvima
Luka Orlović, univ. spec. oec. 25
• Dinamično mjerenje performansi trgovaca
doc. dr. sc. Dario Dunković 30
POREZI
POREZ NA DOBIT
• Porezni tretman vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja
od kupaca
Domagoj Bakran, mag. oec. 35
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Obračun PDV-a na usluge prijevoza dobara i prijevoza putnika
mr. sc. Miljenka Cutvarić 38
• Mjesto stjecanja dobara unutar Europske unije i pravo na
odbitak pretporeza u slučaju primjene odredbe članka 27.
stavka 2. Zakona o PDV-u
mr. sc. Ljubica Javor 45
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
MIROVINSKO OSIGURANJE
• Nasljeđivanje sredstava obveznog mirovinskog osiguranja
temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup)
mr. sc. Iskra Primorac, Zoran Protega, dipl. oec. 49
• Obvezujući karakter potvrde A1
Roberta Kurti Vuković, dipl. iur., spec. oec. 51
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJE PODUZEĆA
• Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. g. za trgovačka
društva i druge pravne osobe u vlasništvu RH i JLP(R)S
mr. sc. Andreja Milić 56
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
POSLOVANJE OBRTNIKA
• Evidentiranje nabave osobnog vozila na leasing kod obrtnika
mr. sc. Miljenka Cutvarić 60
• Poduzetnička plaća fizičkih osoba obveznika poreza na dobit
dr. sc. Marija Zuber 66
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Usluge turističkog vodiča, voditelja putovanja, turističkog
animatora i turističkog predstavnika – pravni i porezni aspekt
Koraljka Ladešić Masnec, dipl. iur.,
mr. sc. Miljenka Cutvarić 72
BANKARSTVO I DRUGE FINANCIJSKE INSTITUCIJE
• Rizik promjenjivosti kamatnih stopa u Hrvatskoj
Željko Deković, mag. oec 80
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Politički izložene osobe u novom Zakonu o sprječavanju
pranja novca i financiranja terorizma
mr. Darko Terek 95
• Opća uredba o zaštiti podataka stupa na snagu
25. svibnja 2018. godine
Je li sve spremno za njezinu primjenu?
mr. sc. Igor Materljan 99
• Izmjena Zakona o radu
mr. Darko Terek 106
RADNO PRAVO
• Ugovori o radu u slučaju stečaja poslodavca
Dunja Šarić, dipl. iur. 107
• Ugovor o radu i drugi ugovori s činidbom rada
Dunja Šarić, dipl. iur. 110
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Natječaji za poticanje poduzetništva u gradovima Beli Manastir,
Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar
dr. sc. Rahela Jurković 114
NOVI PROPISI 120
OBAVIJESTI 121
VIJESTI IZ HZRIF I UDRUGA 128

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više