Računovodstvo i financije – ožujak 2019.

RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Računovodstveno praćenje trgovačke robe
mr. sc. Miljenka Cutvarić 7
• Može li analiza novčanih tokova unaprijediti analizu financijskih
izvještaja?
prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ 14
POREZI
POREZ NA DOBIT
• Porezni tretman vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja
od kupaca
Domagoj Bakran, mag. oec. 24
• Primjer sastavljanja PD-IPO obrasca
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 27
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Obračun PDV-a i poreza na potrošnju u ugostiteljstvu
mr. sc. Miljenka Cutvarić 34
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Radna mjesta za koja su izmijenjene stope doprinosa za staž osiguranja
s povećanim trajanjem
dr. sc. Marija Zuber 41
• Mjesečna i godišnja obveza doprinosa za članove uprave i izvršne
direktore trgovačkih društava, likvidatore i upravitelje zadruga
dr. sc. Marija Zuber 48
• Prava radnika s osnove njege oboljelog djeteta
mr. Renata Turčinov, dipl. iur. 56
• Izvješćivanje na obrascu DOH-Q o plaćama i drugom dohotku
isplaćenom nerezidentima
Alen Škudar, dipl. oec. 59
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJE PODUZEĆA
• Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. g. za trgovačka
društva i druge pravne osobe u vlasništvu RH i JLP(R)S
Mr. sc. Andreja Milić 63
• Upotreba analize osjetljivosti u DuPont analizi
Mr. sc. Hrvoje Serdarušić 67
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Pravni aspekt poslovanja turističke agencije
dr. sc. Jasenka Štiglec 69
BANKARSTVO I DRUGE FINANCIJSKE INSTITUCIJE
• Parametri za promjenu varijabilnih kamatnih stopa u Hrvatskoj
Željko Deković, mag. oec. 77
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
RADNO PRAVO
• Novi Zakon o tržištu rada
Tajana Zlabnik, dipl. iur. 87
• Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
mr. Darko Terek. 91
• Dopunski rad radnika
Dunja Šarić, dipl. iur. 95
• Evidencije o radu studenata
Dunja Šarić, dipl. iur. 99
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• EU program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska
dr. sc. Rahela Jurković 102

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više