Računovodstvo i financije – rujan 2018.

AKTUALNE TEME
• Revizija pod reflektorom
prof. dr. sc. Danimir Gulin …………………………………………….. 7
RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Računovodstveni okvir i primjer sastavljanja godišnjih
konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 8
• Računovodstveni i porezni tretman ulaganja u vlasničke
instrumente – razlike između MSFI-a 9 i HSFI-a 9
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 16
• Pravni, računovodstveni i porezni aspekt likvidacije trgovačkih
društava
Domagoj Bakran, mag. oec., Luka Orlović, univ. spec. oec.,
Dunja Šarić, dipl. iur. 25
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Obvezno rotiranje revizorskih društava i revizora
mr. sc. Damir Krajačić 32
• Implementacija Opće uredbe o zaštiti podataka u revizorskom
društvu
Nenad Šimunec, dipl. iur. 44
• Profesionalni skepticizam revizora
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 51
• Analiza ujednačenosti revizijske terminologije u normativnim
okvirima interne i eksterne revizije
prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer 61
INTERNA REVIZIJA
• Uloga funkcije interne revizije u implementaciji Opće uredbe
o zaštiti podataka (GDPR-a)
prof. dr. sc. Boris Tušek, Petra Halar, mag. oec. 66
POREZI
OPĆI POREZNI ZAKON
• Nove elektroničke usluge Porezne uprave
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović 74
POREZ NA DOHODAK
• Isplata stipendija
mr. sc. Kornelija Sirovica 81
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Obveze za PDV kod „malog poreznog obveznika”
mr. sc. Miljenka Cutvarić 88
• Stopa PDV-a kod isporuke knjige u elektroničkom obliku
– sudska praksa
mr. sc. Tanja Rašić Krajnović 93
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Isplata drugog dohotka nerezidentima
dr. sc. Marija Zuber 99
• Primjena u praksi Uredbi EU o koordinaciji sustava socijalne
sigurnosti
Roberta Kurti Vuković, dipl. iur., spec. oec. 109
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJE PODUZEĆA
• Mjere koncentracije
mr. sc. Hrvoje Serdarušić 112
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Aktualna pitanja poslovanja u djelatnosti ugostiteljstva
Koraljka Ladešić-Masnec, dipl. iur. 114
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Novi Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
mr. Darko Terek 118
• Utvrđivanje političke izloženosti prema Zakonu o sprječavanju
pranja novca i financiranja terorizma
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 125
RADNO PRAVO
• Iznimke kod vođenja evidencije o radnom vremenu
Dunja Šarić, dipl. iur. 128
• Recentna sudska praksa kod sklapanja i otkazivanja ugovora
o radu
Sabina Dugonjić, dipl. iur. 131
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Revitalizacija brownfield lokacija na području Urbane
aglomeracije Zagreb
dr. sc. Rahela Jurković 139

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više