Računovodstvo i financije – rujan 2019.

AKTUALNE TEME
• Novi neoporezivi primici od 1. rujna 2019. godine
mr. sc. Kornelija Sirovica

RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Primjeri utvrđivanja prihoda i porezno priznatih troškova kod
iznajmljivanja apartmana, kuća za odmor i plovila
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 12
• Primjer sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja
za 2018. godinu
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 17
• Računovodstveni tretman goodwilla s osnove stjecanja inozemnog
ovisnog društva
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 24
• Likvidacija trgovačkog društva – pravni, računovodstveni i porezni
aspekt
Domagoj Bakran, mag. oec.
Luka Orlović, univ. spec. oec.
Dunja Šarić, dipl. iur. 29
• Izazovi financijskog izvještavanja pri ulasku u Eurozonu – iskustva
Republike Slovenije
dr. sc. Marjan Odar 36
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Postupci revizora koji prethode ugovaranju revizijskog angažmana
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 43
• Prijedlozi izmjena standarda vezanih uz reviziju financijskih izvještaja
manje složenih subjekata
doc. dr. sc. Ana Ježovita 48
INTERNA REVIZIJA
• Pregled Provedbenih smjernica za etički kodeks i Standarde
u internoj reviziji
prof. dr. sc. Boris Tušek 53
POREZI
POREZ NA DOHODAK
• Porezna obilježja stipendija
mr. sc. Kornelija Sirovica 61
CARINE
• Povlačenje Velike Britanije iz članstva EU bez sporazuma i carinsko
poslovanje
mr. sc. Bosiljko Zlopaša 68
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Plaća i ostali primici radnika izaslanih na rad u inozemstvo
dr. sc. Marija Zuber 74
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
• Prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju prestanka radnog odnosa
mr. Renata Turčinov, dipl. iur. 86
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
POSLOVANJE OBRTNIKA
• Obrt za cestovni prijevoz tereta – vođenje poslovnih knjiga
i obračun PDV-a
mr. sc. Miljenka Cutvarić 88
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Što očekivati od novog Ovršnog zakona?
mr. Darko Terek 92
• Sadržaj politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito
upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma
mr. Darko Terek 97
RADNO PRAVO
• Što kada radnik otkazuje poslodavcu i ne želi odraditi otkazni rok?
Dunja Šarić, dipl. iur. 100
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Usluge za mikro, mala i srednja poduzeća putem poduzetničkih
potpornih institucija
dr. sc. Rahela Jurković 103
NOVI PROPISI 107
OBAVIJESTI 108
VIJESTI IZ HZRIF I UDRUGA 11

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više