Računovodstvo i financije – siječanj 2018.

AKTUALNE TEME
• Novine u oporezivanju dohotka od 1. siječnja 2018. godine mr. sc. Kornelija Sirovica 4
• Minimalna plaća i obračun doprinosa od 1. siječnja 2018. godine dr. sc. Marija Zuber 11
• Izmjene Pravilnika o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine Renata Kalčić, dipl. oec., Lidija Cvitić, dipl. oec. 19
• Računovodstveni i porezni tretman nabave, upotrebe i prodaje osobnih automobila od 1. siječnja 2018. Ivica Milčić, univ. spec. oec. 25

RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu Domagoj Bakran, mag. oec., prof. dr. sc. Danimir Gulin, doc. dr. sc. Mirjana Hladika, Ivica Milčić, univ. spec. oec.
1. Zakonodavni okvir sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu 33
2. Priznavanje i mjerenje pozicija financijskih izvještaja
za 2017. godinu 36
3. Povezanost konta (prema HZRIF) s pozicijama
financijskih izvještaja za 2017. godinu 89
4. Sažetak 92
• Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2017. godinu
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 93
• Izvještaj o promjenama kapitala za 2017. godinu
Ivana Krajinović, dipl. oec. 101
• Izvještaj o novčanim tokovima za 2017. godinu
prof. dr. sc. Danimir Gulin, doc. dr. sc. Mirjana Hladika 104
• Računovodstveno praćenje tečajnih razlika prema MRS-u 21
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 114
• Vremenska razgraničenja
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 124
• Događaji nakon datuma bilance
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 129
• Izvještavanje o korporativnom upravljanju
Ivana Ravlić Ivanović, dipl. iur., Andreja Hašček, dipl. oec. 136
• Pregled izmjena MSFI primjenjivih na financijsko
izvještavanje u 2018. godini
Ivana Krajinović, dipl. oec. 143
• Obračun članarine turističkim zajednicama
mr. sc. Kornelija Sirovica 151
• Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
mr. sc. Kornelija Sirovica 155
• Primjeri Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
i Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka za 2017. godinu
mr. sc. Dalibor Briški 157
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Novi Zakon o reviziji
Luka Orlović, univ. spec. oec. 160
• Primjena analitičkih postupaka u reviziji financijskih izvještaja
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 163
POREZI
POREZ NA DOBIT
• Sastavljanje Obrasca PD za 2017. godinu
Domagoj Bakran, mag. oec. 171
• Prijava poreza na dobit po novčanom načelu
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 181
• Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba
u 2018. godini
Domagoj Bakran, mag. oec. 187
POREZ NA DOHODAK
• Inozemni dohodak i odgoda plaćanja poreza – INO?IZJAVA i
Obrazac INO?DOH
Dalibor Legac, dipl. iur., Željko Martinović, dipl. oec. 188
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2017. godine
mr. sc. Miljenka Cutvarić 206
TROŠARINE
• Obveza trgovaca i ugostitelja u popisivanju zaliha cigareta zbog
povećanja trošarine i maloprodajne cijene
Željka Marinović, dipl. oec. 221
• Godišnja trošarinska izvješća i Izjava za 2017. godinu
Željka Marinović, dipl. oec. 227
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Isplata plaće u 2018. godini
mr. sc. Kornelija Sirovica 233
• Isplata drugog dohotka u 2018. godini
dr. sc. Marija Zuber 247
POSLOVNE FINANCIJE
OSOBNE FINANCIJE
• Privatni ulagatelji: promjene strategije ulaganja
izv. prof. dr. sc. Anita Pavković 255
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
POSLOVANJE OBRTNIKA
• Elektroničko podnošenje Obrasca DOH?Z za 2017. godinu
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović 262
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu
opskrbe hranom
Mateja Lenardić, mag. oec. 269
• Pravni položaj i obveze profesionalnih djelatnosti u novom
Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
mr. Darko Terek 274
RADNO PRAVO
• Ovrha na plaći u 2018. godini
mr. Darko Terek 277
• Imenovanje i zadaće službenika za zaštitu podataka prema
Općoj uredbi za zaštitu podataka
mr. Darko Terek 278
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Natječaj iz europskog programa transnacionalne suradnje
„INTERREG Središnja Europa“
mr. Rahela Jurković 281
NOVI PROPISI 286
OBAVIJESTI 288
VIJESTI IZ HZRIF I UDRUGA 291

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više