Računovodstvo i financije – srpanj 2018.

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Arhiviranje i čuvanje poslovne dokumentacije
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 6
• Računovodstveno evidentiranje dugotrajne nematerijalne
imovine
doc. dr. sc. Mirjana Hladika, Karla Delišimunović, mag. oec. 11
• Računovodstveno praćenje zaliha sirovina i materijala
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 16
• Računovodstveni postupak kod obrnutog stjecanja prema
MSFI-u 3 Poslovna spajanja
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 26
• Računovodstvo kuponske prodaje
Luka Orlović, univ. spec. oec. 31
REVIZIJA
INTERNA REVIZIJA
• Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 36
POREZI
FISKALIZACIJA
• Fiskalizacija u djelatnosti turizma – odgovori na pitanja
Domagoj Dodig, dipl. oec. 42
POREZ NA DOHODAK
• Pravo na podjelu osobnog odbitka tijekom godine
mr. sc. Kornelija Sirovica 47
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Usluge turističkih agencija i obračun PDV-a
mr. sc. Miljenka Cutvarić 51
• Obračun PDV-a na usluge najma plovila – čarter usluge
mr. sc. Miljenka Cutvarić 62
• Mogućnost plaćanja uvoznog PDV-a putem prijave poreza na
dodanu vrijednost
mr. sc. Bosiljko Zlopaša 69
• Odbitak pretporeza, nekretnine – sudska praksa
mr. sc. Tanja Rašić Krajnović 71
POSEBNI POREZI
• Posebni porez na kavu
Željka Marinović, dipl. oec. 76
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Iskazivanje podataka o dohotku od nesamostalnoga rada
ostvarenom u inozemstvu ili iz inozemstva u INO-DOH obrascu
Dalibor Legac, dipl. iur., Željko Martinović, dipl. oec. 82
• Zdravstveno osiguranje članova obitelji hrvatskih državljana
na radu u drugoj državi članici Europske unije
mr. Renata Turčinov 90
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJE PODUZEĆA
• Pokretači stvaranja dodane vrijednosti
mr. sc. Hrvoje Serdarušić 92
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Proširena primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
dr. sc. Marija Zuber 95
• Posebnosti analize financijskim pokazateljima u hotelijerstvu
Željko Deković, mag. oec. 99
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Praktični primjer provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka
mr. Darko Terek 110
RADNO PRAVO
• Izvanredno otkazivanje ugovora o radu
Sabina Dugonjić, dipl. iur. 117
• Korištenje slobodnih dana bez odobrenja poslodavca
Dunja Šarić, dipl. iur. 121

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više