Računovodstvo i financije – srpanj 2019.

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Primjer izrade poslovnog plana za potrebe potpore za
samozapošljavanje i računovodstveno evidentiranje primljene potpore
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 7
• Računovodstveni i porezni tretman predujmova u graditeljstvu
Domagoj Bakran, mag. oec. 12
• Tretman troškova posudbe prema MRS-u 23 i HSFI-u 16
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 14
• Računovodstveni tretman faktoringa u trgovačkom društvu
Luka Orlović, univ. spec. oec. 20
• Osvrt na aktualne procese digitalizacije u financijskom izvještavanju,
računovodstvu i reviziji
dr. sc. Mateja Brozović
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
prof. dr. sc. Lajoš Žager 23
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
• Odlučivanje o cijenama temeljem troškova
prof. dr. sc. Danimir Gulin 26
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora
Dušanka Grba-Jelčić, dipl. oec. 29
• Obilježja revizije subjekata od javnog interesa
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 35
• Digitalizacija u reviziji – stanje i tendencije
mr. sc. Dubravka Kopun 40
INTERNA REVIZIJA
• Funkcija interne revizije i proces upravljanja rizicima poduzeća
prof. dr. sc. Boris Tušek
Petra Halar, mag. oec. 48
POREZI
POREZ NA DOHODAK
• Utjecaj izmjena propisa o porezu na dohodak i obveznim
doprinosima na tržište rada u Republici Hrvatskoj
Dražen Opalić, struč. spec. oec. 56
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a
mr. sc. Miljenka Cutvarić 59
• Porezni tretman režijskih troškova zaračunatih uz usluge najma prostora
mr. sc. Ljubica Javor 63
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Porezna obilježja primitaka redovnih i izvanrednih studenata
koji rade preko ovlaštenih posrednika
dr. sc. Marija Zuber 68
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJSKA TRŽIŠTA
• Nadolazeće izmjene regulative za potrebe tržišta kapitala
na putu Republike Hrvatske prema eurozoni
Andreja Hašček, dipl. oec. 73
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Porezni aspekt pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga na OPG-u
mr. sc. Miljenka Cutvarić 78
• Poslovanje ugostitelja – aktualna pitanja primjene propisa
u ugostiteljskoj djelatnosti
Koraljka Ladešić-Masnec, dipl. iur. 83
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Primjena Pravilnika o registru stvarnih vlasnika
Jadranka Brlić, dipl. iur. 87
• Postupak upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika
Branka Viduka, dipl. oec. 91
RADNO PRAVO
• Postupak poslodavca prije otkazivanja ugovora o radu
Dunja Šarić, dipl. iur. 95
• Prava radnika zaposlenih u nepunom radnom vremenu
Tajana Zlabnik, dipl. iur. 97
• Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
mr. Darko Terek 100
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Natječaj iz EU programa ADRION
dr. sc. Rahela Jurković 104

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više