Računovodstvo i financije – studeni 2018.

AKTUALNO
• Uvođenje izdavanja elektroničkog računa u postupcima javne
nabave za ponuditelje
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 7
RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Obračunska plaćanja
Domagoj Bakran, mag. oec. 10
• Računovodstveni tretman maslinika i vinograda
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 16
• Obračun amortizacije dugotrajne materijalne imovine –
računovodstveni i porezni aspekt
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 22
• Primjeri vrijednosnog usklađivanja zaliha
Luka Orlović, univ. spec. oec. 31
• Mjerenje ulaganja u ovisna društva u nekonsolidiranim
(odvojenim) financijskim izvještajima matičnog društva
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 35
• Troškovi promidžbe i reprezentacije – porezni aspekt
i računovodstveno praćenje
mr. sc. Miljenka Cutvarić 40
REVIZIJA
INTERNA REVIZIJA
• Obilježja i mogućnosti suradnje interne i eksterne revizije
Bojan Despenić, mag. oec.
doc. dr. sc. Ivana Barišić 48
POREZI
OPĆI POREZNI ZAKON
• Postupak odobravanja posebnog statusa poreznog obveznika
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović 55
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Mali porezni obveznik – sudska praksa
mr. sc. Tanja Rašić Krajnović 60
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Novi Zakon o studentskom radu
Dražen Opalić, struč. spec. oec. 66
• Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada
u mjesecu prosincu
mr. sc. Kornelija Sirovica 69
• Produženo mirovinsko osiguranje i novčana pomoć radniku
stalnom sezoncu
dr. sc. Marija Zuber 85
• Utjecaj prekida privremene nesposobnosti za rad i promjene
dijagnoze bolesti na naknadu plaće
Dijana Vuksan, dipl. iur. 90
• Primjena uredbi Europske unije na upućivanje izaslanih
osoba u treće zemlje
Roberta Kur? Vuković, dipl. iur., spec. oec. 98
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJE PODUZEĆA
• Statističko istraživanje o prihodima i rashodima od razmjene
usluga s inozemstvom
Alen Škudar, dipl. oec. 101
• Kratki popis mjernih kategorija u izračunu novčanog toka
mr. sc. Hrvoje Serdarušić 106
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Dubinska analiza stranke i način njenog provođenja – II. dio
mr. Darko Terek 110
• Kako u pravnom prometu označiti poslovni prostor,
poslovnu jedinicu, podružnicu?
Dunja Šarić, dipl. iur. 116
• Imenovanje i dužnosti službenika za zaštitu podataka
Hrvoje Matanović, mag. iur. 119
RADNO PRAVO
• Autorsko djelo nastalo u radnom odnosu
Maja Leko Krznar, dipl. iur.
Tajana Zlabnik, dipl. iur. 124
• Posljedice koje nastaju za poslodavca zbog nedopuštenog otkaza
ugovora o radu
Sanja Dugonjić, dipl. iur. 127
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• EU program prekogranične suradnje
Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora
dr. sc. Rahela Jurković 131

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više