Računovodstvo i financije – svibanj 2018.

RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Računovodstveni i porezni tretman obračuna plaće u naravi za
osobne automobile u 2018. godini
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 6
• Računovodstveni i porezni tretman revalorizacije dugotrajne
materijalne imovine
Domagoj Bakran, mag. oec. 14
• Računovodstveni tretman raskida ugovora o financijskom
leasingu kod primatelja leasinga
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 18
• Programi nagrađivanja lojalnosti kupaca
mr. sc. Dubravka Kopun (ml.) 22
• Analiza učinaka promjene računovodstvenog tretmana najmova
(MSFI 16) na financijske pokazatelje
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ 25
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Novine u vezi s revizorskim izvješćem –
2. dio – učinak Zakona o računovodstvu
mr. sc. Damir Krajačić 32
INTERNA REVIZIJA
• Radna dokumentacija u reviziji
Luka Orlović, univ. spec. oec. 43
POREZI
POREZ NA DOHODAK
• Osobni odbitak poreznog obveznika
mr. sc. Kornelija Sirovica 46
• Obveze poreznog obveznika koji ostvari drugi dohodak
iz inozemstva
dr. sc. Marija Zuber 52
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a
mr. sc. Miljenka Cutvarić 58
• Stjecanje dobara unutar Europske unije
mr. sc. Miljenka Cutvarić 63
• Isporuka nekretnina, prvo useljenje – sudska praksa
mr. sc. Tanja Rašić Krajnović 70
LOKALNI POREZI
• Porez na kuće za odmor za 2018. godinu
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović 76
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Godišnji obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje
generacijske solidarnosti za 2017. godinu
dr. sc. Marija Zuber 82
MIROVINSKO OSIGURANJE
• Prikupljanje doprinosa i povrat nepripadnih davanja prema
Uredbama EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
Roberta Kurti Vuković, dipl. iur., spec. oec. 89
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJSKA TRŽIŠTA
• Financijske informacije izdavatelja kroz novu zakonsku regulativu
Branka Bjedov Kostelac, dipl. oec. 93
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Inspekcijski nadzor po novom Zakonu o pružanju usluga u turizmu
dr. sc. Jasenka Štiglec 96
• Menadžment prinosa i politika prebukiranja u hotelijerstvu
Željko Deković, mag. oec. 102
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Naplata poreznog duga u postupku ovrhe
Lucija Barić, dipl. iur. 113
• Osvrt na odgovore Ministarstva poljoprivrede i Agencije za
zaštitu tržišnog natjecanja na pitanja vezana uz primjenu
Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu
opskrbe hranom
Mateja Lenardić, mag. oec. 118
RADNO PRAVO
• Prestanak ugovora o radu redovitim otkazom
Sabina Dugonjić, dipl. iur. 125
• Odnosi voditelja i izvršitelja obrade prema Općoj uredbi o
zaštiti podataka
mr. Darko Terek 131
• Zapošljavanje maloljetnika
Dunja Šarić, dipl. iur. 133
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Bespovratna sredstva Europske unije za uvođenje sustava
upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u mikro, malim
i srednjim poduzećima
dr. sc. Rahela Jurković 138

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više