Računovodstvo i financije – svibanj 2019.

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Primjeri knjiženja isplate i primitka dividendi i udjela u dobiti
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 7
• MSFI 16 – Evidentiranje najmova u poslovnim knjigama najmoprimca
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 10
• Računovodstveni tretman interno dobivene nematerijalne imovine
prema MRS-u 38 i HSFI-u 5
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 16
• Naknadna ulaganja u d ugotrajnu materijalnu imovinu
Domagoj Bakran, mag. oec. 22
• Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
Domagoj Bakran, mag. oec. 25
• Računovodstveni tretman prodaje dugotrajne materijalne imovine
Domagoj Bakran, mag. oec. 29
• Računovodstveno praćenje proizvodnje povrća prema MRS-u 41
i HSFI-u 17
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 35
• Računovodstveni tretman zajedničkih poslova prema MSFI-u 11
i HSFI-u 2
prof. dr. sc. Danimir Gulin
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 43
• Značaj kontrole prema MSFI-u 10 Konsolidirani financijski izvještaji
prof. dr. sc. Danimir Gulin 48
• Prezentiranje i objavljivanje prodaje podružnice u skladu s MSFI-em 5
prof. dr. sc. Danimir Gulin 50
• EBIT i EBITDA kao mjere ocjene uspješnosti poslovanja – poboljšanje
ili zabluda?
prof. dr. sc. Lajoš Žager
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ 52
• Najčešći indikatori financijskih poteškoća poslovnih subjekata
Ivana Valenta, mag. oec. 55
• Pregled rokova čuvanja računovodstvene dokumentacije
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 57
REVIZIJA
INTERNA REVIZIJA
• Uspostava funkcije interne revizije – preporuke najbolje prakse
prof. dr. sc. Boris Tušek
doc. dr. sc. Ana Novak
doc. dr. sc. Ivana Barišić 61
POREZI
• Porezna reforma – Hrvatska vs. svijet
mr. sc. Dubravka Kopun 64
FISKALIZACIJA
• Fiskalizacija u primjeni – odgovori na pitanja
Ružica Krizmanić, dipl. oec. 67
POREZ NA DOBIT
• Iznajmljivači stranci – novine u obračunu PDV-a kod iznajmljivanja
soba, apartmana i kuća za odmor
mr. sc. Miljenka Cutvarić 70
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Oporezivanje zarade sezonskih radnika na privremenim i povremenim
poslovima u poljoprivredi
dr. sc. Marija Zuber 76
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJSKA TRŽIŠTA
• Legislativni okvir za sistemski važne financijske institucije
– dodatni oprez
prof. dr. sc. Anita Pavković 82
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Aktualna pitanja poslovanja u djelatnosti turizma
Koraljka Ladešić-Masnec, dipl. iur. 88
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Usklađivanje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma s odredbama Direktive (EU) 2018/843
Jadranka Brlić, dipl. iur. 90
• Izmijenjene obveze trgovaca kod sklapanja ugovora na daljinu
Dunja Šarić, dipl. iur. 93
RADNO PRAVO
• Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
mr. Darko Terek 97
• Pojedina pitanja u vezi osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu
Sabina Dugonjić, dipl. iur. 102
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• EU natječaj za poticanje socijalnog uključivanja putem medija
dr. sc. Rahela Jurković 105

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više