Računovodstvo i financije – travanj 2018.

AKTUALNE TEME
• Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika je protiv
licenciranja pravnih i fizičkih osoba kojima su poduzetnici povjerili
obavljanje računovodstvenih poslova prema Zakonu o
računovodstvu NN 78/2015., 134/2015. i 120/2016. (čl. 7. st. 4.)
Uredništvo HZRIF-a 6
RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Podsjetnik na sadržaj i datume predaje GFI za 2017. u FINA-u
Domagoj Bakran, mag. oec. 8
• Podsjetnik za izradu godišnjeg izvješća za 2017. godinu
doc. dr. sc. Mirjana Hladika, Ivica Milčić, univ. spec. oec. 9
• Transakcije s povezanim osobama – iskazivanje u PD prijavi i
sastavljanje PD-IPO obrasca
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 15
• Utjecaj vrijednosnog usklađivanja zaliha na ocjenu sigurnosti
i uspješnosti poslovanja poduzeća
doc. dr. sc. Ana Ježovita 24
• Prodaja i povratni najam (sale & lease back) u računovodstvu
Luka Orlović, univ. spec. oec. 27
• Računovodstveni učinci primjene MSFI-a 16 – Najmovi
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 30
• Pravne i računovodstvene posebnosti J.d.o.o.-a
Domagoj Bakran, mag. oec., Dunja Šarić, dipl. iur. 33
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Novine u vezi s revizorskim izvješćem – I. dio
mr. sc. Damir Krajačić 40
POREZI
OPĆI POREZNI ZAKON
• Ugovor o ustupu ili cesiji prava na povrat poreza
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović 50
• Zastara poreza i drugih javnih davanja
Lucija Barić, dipl. iur. 56
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Preprodaja rabljenih dobara – sudska praksa
mr. sc. Tanja Rašić Krajnović 62
• Obračun PDV-a kod izlaganja i prodaje robe na sajmu u drugoj
državi članici
mr. sc. Miljenka Cutvarić 69
• Oporezivanje najma soba, apartmana i kuća za odmor –
iznajmljivači rezidenti i nerezidenti
mr. sc. Miljenka Cutvarić 72
• PDV na isporuke zemljišta na kojem se nalaze objekti predviđeni
za rušenje
mr. sc. Ljubica Javor 83
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Obračun doprinosa i poreza pri isplati plaće temeljem sudske
presude
dr. sc. Marija Zuber 87
• Utjecaj razdoblja zaposlenja u institucijama Europske unije
na rodiljne i roditeljske potpore iz hrvatskog sustava
socijalne sigurnosti
Roberta Kurti Vuković, dipl. iur., spec. oec. 99
MIROVINSKO OSIGURANJE
• Ostvarivanje mirovine iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja
Ljiljana Marušić, dipl. oec. 104
• Članstvo u obveznom mirovinskom fondu
mr. sc. Iskra Primorac, Zoran Protega, dipl. oec. 110
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
• Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u državama
članicama EU i u ugovornim državama
Kristina Roginek, dipl. iur. 112
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJE PODUZEĆA
• Korištenje Excelovih formula u izračunu neto sadašnje
vrijednosti
mr. sc. Hrvoje Serdarušić 117
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
Koraljka Ladešić-Masnec, dipl. iur. 119
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
RADNO PRAVO
• Politike zaštite osobnih podataka za provedbu Opće uredbe o
zaštiti podataka
mr. Darko Terek 121
• Preraspodjela radnog vremena
Tajana Zlabnik, dipl. iur. 125
• Kako zaštititi drugi dohodak?
Dunja Šarić, dipl. iur. 128
• Ugovaranje i trajanje probnog rada
mr. Darko Terek 131
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih
poduzetnika
dr. sc. Rahela Jurković 134
NOVI PROPISI 140
OBAVIJESTI 141
VIJESTI IZ HZRIF I UDRUGA 148

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više