Računovodstvo i financije – travanj 2019.

AKTUALNE TEME
• Podsjetnik na sadržaj i datume predaje GFI za 2018. u FINA-u
Domagoj Bakran, mag. oec. 7
• Podsjetnik na sastavljanje prijave poreza na dobit
Domagoj Bakran, mag. oec.
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 8
RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Dodatni podaci – izvještavanje za potrebe statistike u GFI POD obrascu
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 11
• Podsjetnik za izradu godišnjeg izvješća za 2018. godinu
doc. dr. sc. Mirjana Hladika
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 14
• Nefinancijsko izvještavanje prema Zakonu o računovodstvu
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 19
• Tretman računovodstvenog gubitka i poreznog gubitka
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 21
• Računovodstveno evidentiranje povrata dijela trošarine na dizelsko
gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika
Domagoj Bakran, mag. oec. 25
• J.d.o.o. – pravne i računovodstvene posebnosti
Domagoj Bakran, mag. oec.
Dunja Šarić, dipl. iur. 27
• Računovodstveni tretman i metode obračuna ulaganja u vlasničke udjele
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 33
• Računovodstvo praćenje poslovanja s kreditnim karticama
Luka Orlović, univ. spec. oec. 37
• Značajnost izvještaja o novčanim tokovima prilikom donošenja
investicijskih odluka
dr. sc. Marina Ercegović 39
• Goodwill: rezultat dogovora ili procjene?
prof. dr. sc. Danimir Gulin 42
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
• Financijski plan za startup poduzeća
Ivana Valenta, mag. oec. 44
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Revizorovo razmatranje vremenske neograničenosti poslovanja
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 47
INTERNA REVIZIJA
• Uspostava funkcije interne revizije – zakonska određenja u Republici
Hrvatskoj
prof. dr. sc. Boris Tušek
doc. dr. sc. Ana Novak
doc. dr. sc. Ivana Barišić 51
POREZI
OPĆI POREZNI ZAKON
• Opoziv i otkaz punomoći u sustavu ePorezna
Ana Blekić, dipl. iur. 54
FISKALIZACIJA
• Osvrt na izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
s naglaskom na fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja
Ružica Krizmanić, dipl. oec. 57
POREZ NA DOBIT
• Isplate dividendi i udjela u dobiti nerezidentima pravnim osobama
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 61
• Neizravne fiskalne potpore u prijavi poreza na dobit za 2018. godinu
temeljem ulaganja
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec. 63
• Neizravne fiskalne potpore i popunjavanje PD obrasca za 2018. godinu
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec. 71
• Tretman transfernih cijena prema Zakonu o porezu na dobit
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 78
POREZ NA DOHODAK
• Pravila utvrđivanja inozemnog dohotka – primjena članka 80.a Zakona o
porezu na dohodak
Dalibor Legac, dipl. iur.
Željko Martinović, dipl. oec. 81
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Sadržaj Knjige U-RA za dostavu putem ePorezna
mr. sc. Miljenka Cutvarić 85
• Ispravak pretporeza kod nekretnina
mr. sc. Tanja Rašić Krajnović 88
• Prijenos gospodarske cjeline i obračun PDV-a
mr. sc. Ljubica Javor 91
TROŠARINE
• Povrat dijela trošarine na dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu
robe i putnika
Željka Marinović, dipl. oec. 95
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Plaća i drugi primici sezonskih radnika zaposlenih na određeno vrijeme
dr. sc. Marija Zuber 99
• Podaci bitni za oporezivanje u obrascu PK
Sandra Pezo, dipl. oec. 105
• Naknada plaće nakon 18 mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti
za rad
Dijana Vuksan, dipl. iur. 110
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Aktualna pitanja poslovanja u djelatnosti ugostiteljstva
Koraljka Ladešić-Masnec, dipl. iur. 116
• Boravišna pristojba za 2019. godinu
dr. sc. Jasenka Štiglec 119
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Izmjene Zakona o zaštiti potrošača
Dunja Šarić, dipl. iur. 123
• Zastara po Zakonu o obveznim odnosima
mr. Darko Terek 128
RADNO PRAVO
• Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
mr. Darko Terek 131
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Bespovratna sredstva Europske unije za razvoj regionalnih centara
kompetentnosti u strukovnom obrazovanju
dr. sc. Rahela Jurković 134

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više