Računovodstvo i financije – veljača 2018.

RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za
2017. godinu
Dragutin Kovačić, mag. oec. univ. spec. oec. 7
• Primjer sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja za
2017. godinu mikro/malog poduzetnika
Domagoj Bakran, mag. oec., Ivica Milčić, univ. spec. oec. 17
• Objavljivanje informacija u bilješkama uz financijske izvještaje
u skladu s HSFI
Domagoj Bakran, mag. oec. 31
• Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih
procjena i pogreške sukladno odredbama HSFI-a 3
Ivan Pečur, dipl. oec. 38
• Utjecaj ostatka vrijednosti na porezni tretman troškova
automobila
Domagoj Bakran, mag. oec. 43
• Primjeri raspoređivanja dobiti i pokrića gubitka za 2017. godinu
prof. dr. sc. Danimir Gulin, Domagoj Bakran, mag. oec. 46
• Posebnosti godišnjeg obračuna u djelatnosti trgovine za
2017. godinu
mr. sc. Miljenka Cutvarić 50
• Posebnosti godišnjeg obračuna u ugostiteljskoj djelatnosti za
2017. godinu
mr. sc. Miljenka Cutvarić 58
• Specifičnosti godišnjeg obračuna faktoring društva za
2017. godinu
Luka Orlović, univ. spec. oec. 67
• Analiza financijskih izvještaja – primjer poduzeća iz djelatnosti
trgovine
prof. dr. sc. Lajoš Žager, doc. dr. sc. Sanja Severi Mališ
prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer 71
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Stjecanje zvanja ovlašteni revizor i edukacija revizora sukladno
novom Zakonu o reviziji
doc. dr. sc. Sanja Sever Mališ, prof. dr. sc. Lajoš Žager 85
POREZI
OPĆI POREZNI ZAKON
• Porezni postupak – žalba i drugi pravni lijekovi
Lucija Barić, dipl. iur. 91
POREZ NA DOBIT
• Izmjene Pravilnika o porezu na dobit
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 97
• Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu – porezna olakšica
kod oporezivanja dobiti za 2017. godinu
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec. 98
• Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte putem
olakšice u porezu na dobit za 2017. godinu
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec. 104
• Neizravne fiskalne potpore u prijavi poreza na dobit za
2017. godinu temeljem ulaganja
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec. 110
POREZ NA DOHODAK
• Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
za 2017. godinu
Ksenija Cipek, dipl. oec., Iva Uljanić Škreblin, dipl. oec. 126
• Prijava poreza na dohodak za 2017. pomoraca – članova posade
brodova u međunarodnoj plovidbi
Dražen Opalić, bacc. oec. 133
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Sastavljanje i podnošenje Obrasca OPZ-STAT-1 – Statističko
izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima na dan
31. prosinca 2017.
mr. sc. Miljenka Cutvarić 138
• Izračun i primjena udjela odbitka kod podjele pretporeza
– sudska praksa
mr. sc. Tanja Rašić Krajnović 142
TROŠARINE
• Trošarinsko poslovanje male destilerije
Željka Marinović, dipl. oec. 149
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Socijalno osiguranje i primici osoba na stručnom
osposobljavanju bez zasnovanog radnog odnosa
dr. sc. Marija Zuber 157
MIROVINSKO OSIGURANJE
• Obavljanje djelatnosti i zapošljavanje umirovljenika
Vesna Dejanović, dipl. oec. 162
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
POSLOVANJE OBRTNIKA
• Prijava dohotka od samostalne djelatnosti za 2017. godinu
mr. sc. Kornelija Sirovica 167
• Porezne olakšice i poticaji obveznika poreza na dohodak od
samostalne djelatnosti
mr. sc. Kornelija Sirovica 180
• Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2018. godini
Dunja Šarić, dipl. iur. 186
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu
dr. sc. Jasenka Štiglec 189
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Internacionalizacija visokog obrazovanja
mr. Rahela Jurković 198
NOVI PROPISI 204
OBAVIJESTI 206
VIJESTI IZ HZRIF I UDRUGA 213

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više