Računovodstvo i financije – veljača 2019.

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
Dragutin Kovačić, mag. oec., univ. spec. oec. 7
• Računovodstveno praćenje izglasavanja i isplate novčanih dividendi
prof. dr. sc. Danimir Gulin
Domagoj Bakran, mag. oec. 17
• Objavljivanje povezanih osoba prema MRS-u 24 i HSFI-u 2
prof. dr. sc. Danimir Gulin
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 19
• Računovodstveno evidentiranje štetnih događaja
Luka Orlović, univ. spec. oec. 23
• Blagajničko poslovanje u trgovačkim društvima
Luka Orlović, univ. spec. oec. 28
• Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća iz uslužnih
djelatnosti
prof. dr. sc. Lajoš Žager
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer 33
• Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
za 2018. godinu
mr. sc. Vlado Đurašin 45
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Duga povezanost osoblja revizorskog tima s klijentom revizije
i s klijentom za kojeg se izražava uvjerenje
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 47
POREZI
POREZ NA DOBIT
• Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu – porezna olakšica kod
oporezivanja dobiti za 2018. godinu
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec. 51
• Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte putem olakšice
u porezu na dobit za 2018. godinu
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec. 57
• Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama
– obrazac PD-IPO
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 67
POREZ NA DOHODAK
• Novine propisane izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu
na dohodak
mr. sc. Kornelija Sirovica 70
• Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
za 2018. godinu
Ksenija Cipek, dipl. oec.
Iva Uljanić Škreblin, dipl. oec. 73
• Utvrđivanje rezidentnosti u svrhu oporezivanja fizičkih osoba
Lucija Barić, dipl. iur. 80
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Novine u primjeni članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u
mr. sc. Tanja Rašić Krajnović 85
TROŠARINE
• Novine u trošarinskim propisima
Željka Marinović, dipl. oec. 90
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Plaća i druga prava iz radnog odnosa zaposlenog korisnika mirovine
dr. sc. Marija Zuber 100
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJSKA TRŽIŠTA
• Ususret uniji tržišta kapitala: „mit ili stvarnost“ značajnijeg
nebankovnog financiranja u Europskoj uniji
izv. prof. dr. sc. Anita Pavković 106
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
POSLOVANJE OBRTNIKA
• Prijava dohotka od samostalne djelatnosti za 2018. godinu
mr. sc. Kornelija Sirovica 114
• Porezne olakšice i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne
djelatnosti
mr. sc. Kornelija Sirovica 125
• Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2019. godini
Dunja Šarić, dipl. iur. 132
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Pravilnici, odluke i smjernice koji su donijeti na temelju Zakona
o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
mr. Darko Terek 134
• Nova EU Uredba o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi
iz Unije
Jadranka Brlić, dipl. iur. 138
RADNO PRAVO
• Obrazloženje odluke o otkazu ugovora o radu
Sabina Dugonjić, dipl. iur. 141
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji
korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
dr. sc. Rahela Jurković 145

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više