Riznica – lipanj 2019.

AKTUALNE TEME
• eRačuni u javnoj nabavi od 1. srpnja 2019. godine
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 3
RAČUNOVODSTVO
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Investicijsko i tekuće održavanje i dodatno ulaganje u sustavu proračuna
mr. sc. Andreja Milić 6
• Aktualna računovodstvena pitanja u sustavu osnovnoškolskog
i srednjoškolskog obrazovanja
Katarina Nesterović, dipl. oec.
Martina Štefković, dipl. oec. 9
NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO
• Prihodi od članarina neprofitnih organizacija
mr. sc. Jasna Nikić 11
FINANCIJE
• Specifičnosti financiranja profesionalnog vatrogastva
Nevenka Brkić, dipl. oec. 15
PLAĆE I NAKNADE
• Naknada članovima izbornih tijela za rad na izborima
za vijeća nacionalnih manjina
dr. sc. Marija Zuber 18
INTERNA REVIZIJA I KONTROLA
• Jačanje dobrog upravljanja javnom imovinom
dr. sc. Verica Akrap 20
JAVNA NABAVA
• Iznimna žurnost kao zakonska pretpostavka za provedbu pregovaračkog
postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Ante Loboja, dipl. iur. 26
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Obveze tijela javne vlasti po Zakonu o pravu na pristup informacijama
Mr. Darko Terek 30
• Preduvjeti za rad radnika školskih ustanova na projektima Europske unije
Tajana Zlabnik, dipl. iur. 33

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više