Riznica – listopad 2019.

AKTUALNE TEME
• Provođenje knjigovodstvenih evidencija udžbenika od školske godine 2019./2020.
kod škola kojima su osnivači jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
Martina Štefković, mag. oec. 3
RAČUNOVODSTVO
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Devetomjesečni financijski izvještaji za 2019. godinu u sustavu proračuna
Ivana Vargašević Čonka, dipl. oec.
Hana Zoričić, dipl. oec. 6
• Planiranje i knjigovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda EU projekta
prije doznake EU sredstva – predfinanciranje
mr. sc. Andreja Milić 9
• Obveza provođenja međusobnog usklađenja potraživanja s kupcima
na dan 31. listopada 2019. godine
mr. sc. Jasna Nikić 16
NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO
• Preraspodjele i izmjene i dopune financijskih planova neprofitnih organizacija
u 2019. godini
mr. sc. Andreja Milić
mr. sc. Jasna Nikić 20

FINANCIJE
• Davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti prilikom primopredaje dužnosti čelnika
mr. sc. Jasna Nikić 24

POREZI
• Visoka učilišta u sustavu PDV-a
mr. sc. Miljenka Cutvarić 30
PLAĆE I NAKNADE
• Isplata jubilarnih nagrada u državnim i javnim službama
dr. sc. Marija Zuber 36
JAVNA NABAVA
• „Kažnjavanost“ kao obvezni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave
Ante Loboja, dipl. iur. 41
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Izmjene ugovora o radu radnika udruge
Dunja Šarić, dipl. iur. 45

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više