Riznica – ožujak 2018.

AKTUALNE TEME
• Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola kod neprofitnih
organizacija
Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić 3
RAČUNOVODSTVO
NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO
• Računovodstveno praćenje gospodarske djelatnosti neprofitnih organizacija
Domagoj Bakran, mag. oec. 16
FINANCIJE
• Novi sustav financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
2018. godini
Nevenka Brkić, dipl. oec. 21
• Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem
izvještaju o izvršenju proračuna
Mirela Kovač Jagar, dipl. oec., Hana Zoričić, dipl. oec. 28
• Kako prenijeti neutrošena sredstva za EU i kapitalne projekte iz 2017.
u 2018. godinu
Ivana Kunić, dipl. oec. 34
POREZI
• Otkup poljoprivrednih proizvoda od OPG-a za potrebe kuhinje
mr. sc. Miljenka Cutvarić 37
JAVNA NABAVA
• Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi od 1. siječnja 2018. godine
Ante Loboja, dipl. iur. 40
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Što donose izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Katarina Serdar, dipl. iur. 43
• Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje
Dunja Šarić, dipl. iur. 48
• Ugostiteljske usluge u prostorijama i prostorima udruga i drugih neprofitnih
organizacija
dr. sc. Dragan Zlatović 51

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više