Riznica – prosinac 2018.

AKTUALNE TEME
• Osvrt na Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2018. godinu
Ivana Kunić, dipl. oec. 3
• Osvrt na Nacrt prijedloga državnog proračuna za 2019. godinu
i projekcija za 2020. i 2021. godinu
Ivana Kunić, dipl. oec. 7
RAČUNOVODSTVO
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Popis imovine i obveza na dan 31. 12. 2018. godine u sustavu proračuna
mr. sc. Jasna Nikić 13
• Ispravak vrijednosti potraživanja
mr. sc. Jasna Nikić 21
• Rashodovanje i isknjiženje dugotrajne nefinancijske imovine
mr. sc. Jasna Nikić 25
• Neke posebnosti knjigovodstvenog iskazivanja projekata financiranih
iz EU fondova
mr. sc. Andreja Milić 31
NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO
• Provođenje godišnjeg popisa imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Dunja Šarić, dipl. iur.
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 41
• Izrada i korištenje financijskog plana neprofitnih organizacija za 2019. godinu
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 46
POREZI
• Utvrđivanje porezne osnovice poreza na dobit u paušalnom iznosu
Domagoj Bakran, mag. oec. 54
• Obračun PDV-a za zadnje razdoblje oporezivanja u 2018. godini
– posebnosti kod proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
mr. sc. Miljenka Cutvarić 58
PLAĆE
• Posebni uvjeti rada u školama i pripadajući dodaci na plaću
Tanja Malinac, dipl. oec. 63
JAVNA NABAVA
• Jamstvo za ozbiljnost ponude s primjerima iz prakse
Zoran Vuić, dipl. iur. 69
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Primjena Uredbe o zaštiti podataka kod udruga
Dunja Šarić, dipl. iur. 75
• Rokovi za usklađivanje JLP(R)S s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu
Tajana Zlabnik, dipl. iur. 82
• Što ako lokalna jedinica ne donese proračun za 2019. godinu?
Katarina Serdar, dipl. iur. 85

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više