Riznica – rujan 2018.

AKTUALNE TEME
• Planiranje za razdoblje 2019. – 2021.
mr. sc. Ivana Jakir-Bajo 4
• Osvrt na Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. – 2021.
Ivana Kunić, dipl. oec. 12
RAČUNOVODSTVO
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Analiza Bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje
Martina Štefković, mr. sc. Ivana Jakir-Bajo 17
• Knjigovodstveno evidentiranje humanitarnih akcija u sustavu proračuna
mr. sc. Andreja Milić 20
POREZI
• Mogu li ustanove i druge neprofitne organizacije obavljati djelatnost trgovine
mr. sc. Miljenka Cutvarić 24
PLAĆE I NAKNADE
• Pomoć službeniku i namješteniku za bolovanje duže od 90 dana
dr. sc. Marija Zuber 28
REVIZIJA I KONTROLA
• Obveza uvida/revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za
2018. godinu
Domagoj Bakran, mag. oec. 32
JAVNA NABAVA
• Zajednica gospodarskih subjekata kao ponuditelj u postupku javne nabave
Ante Loboja, dipl. iur. 36
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Primjena Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u ordinacijama obiteljske
(opće) medicine
Maja Leko, dipl. iur. 41
• Stečaj udruge
Dunja Šarić, dipl. iur. 45
• Organizacija muzeja prema novom Zakonu
mr. Darko Terek 49
• Temeljna načela djelovanja udruga u Republici Hrvatskoj
doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š. 52

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više