Riznica – rujan 2019.

AKTUALNE TEME
• Osvrt na Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020. – 2022.
Ivana Kunić, dipl. oec. 4
RAČUNOVODSTVO
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Davanje donacija od strane subjekata u sustavu proračuna
mr. sc. Andreja Milić
mr. sc. Jasna Nikić 11
• Primanje donacija u sustavu proračuna
mr. sc. Andreja Milić
mr. sc. Jasna Nikić 15
POREZI
• Zdravstvene ustanove u sustavu PDV-a
mr. sc. Miljenka Cutvarić 20
PLAĆE I NAKNADE
• Povećanje plaće za 4 % u zamjenu za umanjenje tjedne nastavne norme
u djelatnosti obrazovanja
dr. sc. Marija Zuber 27
REVIZIJA I KONTROLA
• Neprofitne organizacije kao obveznici uvida/revizije financijskih izvještaja
za 2019. godinu
Domagoj Bakran, mag. oec. 30
JAVNA NABAVA
• Javna nabava ∑ pokretanje i vođenje upravnog spora
Zoran Vuić, dipl. iur. 33
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Organizacija tijela udruge
Dunja Šarić, dipl. iur. 37
• Što su donijele izmjene i dopune Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji
i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama u 2019. godini?
Tajana Zlabnik, dipl. iur. 40
• Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
Mr. Darko Terek 43

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više