Riznica – siječanj 2018.

RAČUNOVODSTVO
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
mr. sc. Jasna Nikić 4
• Utvrđivanje rezultata, proces obvezne korekcije rezultata
i zaključna knjiženja u proračunskom računovodstvu
mr. sc. Jasna Nikić 10
• Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2017. godinu
mr. sc. Ivana Jakir-Bajo 17
• Popunjavanje godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu
mr. sc. Andreja Milić 21
• Bilješke uz financijske izvještaje
mr. sc. Jasna Nikić 40
POREZI
• Usklađenje i ispravci obračuna PDV-a za 2017. – specifičnosti
proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
mr. sc. Miljenka Cutvarić 46
PLAĆE I NAKNADE
• Naknada za prijevoz i druga prava uređena TKU-om za
javne službe u primjeni od 1. prosinca 2017. godine
dr. sc. Marija Zuber 55
JAVNA NABAVA
• Osobito bitne povrede postupka javne nabave u praksi Državne komisije
Ante Loboja, dipl. iur. 62
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Što donosi novi Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
po pitanju ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju?
Tajana Zlabnik, dipl. iur. 67

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više