Riznica – siječanj 2019.

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Obračun i knjigovodstveno evidentiranje ispravka vrijednosti
dugotrajne nefinancijske imovine za 2018. godinu
mr. sc. Jasna Nikić 9
• Utvrđivanje rezultata i proces obvezne korekcije rezultata za 2018. godinu
mr. sc. Jasna Nikić 18
• Popunjavanje godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
mr. sc. Andreja Milić 27
• Izmijenjeni sadržaj Bilješki uz financijske izvještaje
mr. sc. Jasna Nikić 49
POREZI
• Usklađenje i ispravci obračuna PDV-a za 2018. – specifičnosti
proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
mr. sc. Miljenka Cutvarić 57
PLAĆE
• Plaće, naknade i druga materijalna prava zaposlenih u državnim
i javnim službama u 2019. godini
dr. sc. Marija Zuber 66
JAVNA NABAVA
• Sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave
Ante Loboja, dipl. iur. 70
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Poslovanje podružnice udruge
Dunja Šarić, dipl. iur. 76
• Pravni položaj službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi
mr. Darko Terek 79
• Podsjetnik o obvezi dostave izvješća o provedbi Zakona o pravu
na pristup informacijama
Tajana Zlabnik, dipl. iur. 88

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više