Riznica – srpanj 2019.

RAČUNOVODSTVO
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Polugodišnji financijski izvještaji obveznika u sustavu proračuna
i upute o knjigovodstvenim evidencijama iz Okružnica o sastavljanju i
predaji financijskih izvještaja
Ivana Vargašević Čonka, dipl. oec.
Hana Zoričić, dipl. oec.
• Konsolidacija polugodišnjih financijskih izvještaja u sustavu proračuna
u 2019. godini
mr. sc. Andreja Milić
• Specifičnosti zaduživanja na lokalnoj razini
Nevenka Brkić, dipl. oec.
NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO
• Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja 2019. godine
mr. sc. Jasna Nikić 16
FINANCIJE
• Proračunsko financiranje komunalne infrastrukture
Mladenka Karačić, dipl. oec. 21
PLAĆE I NAKNADE
• Troškovi službenog putovanja u neprofitnim organizacijama
mr. sc. Kornelija Sirovica 26
• Naknada izbornim povjerenstvima i biračkim odborima za rad
na izborima za EU parlament
dr. sc. Marija Zuber 33
JAVNA NABAVA
• Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, u slučaju opisa predmeta
nabave upućivanjem na proizvođača, marku, zaštitni znak, patent i slično
Ante Loboja, dipl. iur. 36
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Utjecaj izmjena Zakona o zaštiti potrošača na obveze proračunskih korisnika
i neprofitnih org anizacija
Dunja Šarić, dipl. iur. 40
• Mogućnost rada lokalnog predstavničkog tijela bez predsjednika
Katarina Serdar, dipl. iur. 44

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više