Riznica – studeni 2018.

AKTUALNE TEME
• Obveza zaprimanja eRačuna u postupcima javne nabave
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 4
• Izvješće o stanju sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru
za 2017. godinu
Davor Kozina, dipl. oec. 7
RAČUNOVODSTVO
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Računovodstveno evidentiranje leasinga u proračunskom računovodstvu
mr. sc. Jasna Nikić 13
NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO
• Preraspodjele i izmjene i dopune financijskih planova neprofitnih
organizacija u 2018. godini
mr. sc. Andreja Milić
mr. sc. Jasna Nikić 19
• Izrada financijskih planova neprofitnih organizacija za 2019. godinu
mr. sc. Andreja Milić
mr. sc. Jasna Nikić 23
POREZI
• Izlazak iz sustava PDV-a i sastavljanje obračuna PDV-a za posljednje
razdoblje oporezivanja – specifičnosti proračunskih korisnika
i neprofitnih organizacija
mr. sc. Miljenka Cutvarić 29
INTERNA REVIZIJA I KONTROLA
• Obavljanje rervizije/uvida neprofitnih organizacija
Luka Orlović, univ. spec. oec. 33
• Kvaliteta kod revizija učinkovitosti
dr. sc. Verica Akrap 37
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge i raspodjele imovine
Dunja Šarić, dipl. iur. 43
• Sudska zaštita prava iz radnog odnosa radnika zaposlenih u ustanovama
mr. Darko Terek 46
JAVNA NABAVA
• Pitanja i odgovori oko planiranja nabave i popunjavanja registra
sklopljenih ugovora
Ivica Pranjić, dipl. oec. 50

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više