Riznica – studeni 2019.

RAČUNOVODSTVO
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Novine u sustavu fiskalne odgovornosti
mr. sc. Ivana Jakir-Bajo 3
NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO
• Kako izraditi financijski plan neprofitne organizacije za 2020. godinu?
mr. sc. Andreja Milić
mr. sc. Jasna Nikić 7

FINANCIJE
• Izmjene i dopune Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Davor Kozina, dipl. oec. 13

POREZI
• Izlazak iz sustava PDV-a i sastavljanje obračuna PDV-a za posljednje razdoblje
oporezivanja – specifičnosti proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
mr. sc. Miljenka Cutvarić 16
• Oslobođenje od PDV-a za usluge povezane uz sport
mr. sc. Ljubica Javor 20
PLAĆE I NAKNADE
• Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog
osiguranja u primjeni od 1. rujna 2019. godine
Tajana Drakulić, dipl. iur. 25
JAVNA NABAVA
• Dokazivanje podmirenih dospjelih poreznih obveza i doprinosa ∑ dohvat
iz registra putem EOJN RH
Biljana Lerman, dipl. iur.
Iva Šuler, dipl. iur. 28
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Davanje akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti
mr. Darko Terek 31
• Članstvo i obveza vođenja popisa članova u udrugama
Dunja Šarić, dipl. iur. 34

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više