Riznica – svibanj 2019.

RAČUNOVODSTVO
• Pregled rokova čuvanja poslovne dokumentacije proračunskih korisnika
i neprofitnih organizacija
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 2
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Najčešće pogreške pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja obveznika
u sustavu proračuna
Ivana Vargašević Čonka, dipl. oec.
Hana Zoričić, dipl oec. 4
NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO
• Prelazak neprofitne organizacije iz jednostavnog u dvojno knjigovodstvo
mr. sc. Jasna Nikić 9
REVIZIJA
• Revizija učinkovitosti korištenja vanjskih usluga u trgovačkim društvima
dr. sc. Verica Akrap 13
PLAĆE I NAKNADE
• Radni staž u javnim službama kao osnova za ostvarivanje materijalnih
prava radnika
Tajana Zlabnik, dipl. iur. 22
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Pravila utvrđivanja godišnjeg odmora lokalnih službenika i namještenika
u 2019. godini
Vesna Šiklić Odak, dipl. iur. 25
• Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca (državnu službu) u okviru
reorganizacije sustava državne uprave
Tajana Zlabnik, dipl. iur. 30

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više