Riznica – travanj 2018.

RAČUNOVODSTVO
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Odluka o (pre)raspodjeli rezultata prethodne godine i utjecaj na rebalans
financijskog plana ili proračuna za 2018. godinu
mr. sc. Jasna Nikić 3
• Financijski izvještaji za I. kvartal 2018. g. u sustavu proračuna
mr. sc. Andreja Milić 11
FINANCIJE
• Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne, područne (regionalne)
samouprave za 2017. godinu – praktični primjer
Kristina Kožar Perez, dipl. oec. 16
PLAĆE I NAKNADE
• Porezna obilježja ostalih materijalnih prava radnika koja se isplaćuju prema
TKU za javne službe
dr. sc. Marija Zuber 25
REVIZIJA I KONTROLA
• Uloga funkcije interne revizije u procjenjivanju korporativnog upravljanja
institucija javnog sektora
prof. dr. sc. Boris Tušek, Petra Halar, mag. oec. 31
• Model provođenja interne revizije upravljanja projektima
Martina Furlan, mr. sc. Borivoj Crnković 39
• Revizija informacijske tehnologije u javnom sektoru
dr. sc. Verica Akrap 43
JAVNA NABAVA
• Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Zoran Vuić, dipl. iur. 48
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Registar koncesija i obveze davatelja koncesija sukladno politici koncesija
Zakona o koncesijama
Davorka Knežević, dipl. oec. 53
• Provedba izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan školskih
ustanova
Olivera Marinković, dipl. iur. 57
• Uloga mjesnih odbora u sustavu lokalne samouprave
Katarina Serdar, dipl. iur. 61
• Obveza obavješćivanja poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad
Dunja Šarić, dipl. iur. 66

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više