Riznica – travanj 2019.

RAČUNOVODSTVO
PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Raspodjela rezultata u sustavu proračuna
mr. sc. Jasna Nikić 2
• Tromjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna i uočene nepravilnosti
mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec. 6
• Prijenosi sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna
Mladenka Karačić, dipl. oec. 9
FINANCIJE
• Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave za 2018. godinu
mr. sc. Andreja Milić 13
JAVNA NABAVA
• Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
Zoran Vuić, dipl. iur. 18
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Rješenje o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi prema
novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu
Tajana Zlabnik, dipl. iur. 22
• Volontiranje u 2019. godini
Dunja Šarić, dipl. iur. 25

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više