Riznica – veljača 2019.

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
• Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2018. godinu
mr. sc. Andreja Milić 3
NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO
• Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2018. godinu kod
neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo
mr. sc. Andreja Milić
mr. sc. Jasna Nikić 11
• Utvrđivanje rezultata za 2018. godinu kod neprofitnih organizacija
koje vode dvojno knjigovodstvo
mr. sc. Jasna Nikić 38
• Financijski izvještaji neprofitnih organizacija u sustavu
dvojnog knjigovodstva za 2018. godinu
mr. sc. Andreja Milić 43
• Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2018. godinu kod
neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo
mr. sc. Jasna Nikić 51
• Predaja financijskih izvještaja za 2018. godinu neprofitnih organizacija
u sustavu jednostavnog knjigovodstva
mr. sc. Andreja Milić 60
• Podsjetnik na predaju Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava
na Obrascu: PROR-POT
mr. sc. Andreja Milić 65
• Računovodstveno praćenje gospodarske djelatnosti neprofitnih
organizacija
Domagoj Bakran, mag. oec. 68
FINANCIJE
• Što donosi novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti?
mr. sc. Ivana Jakir-Bajo
Ana Zorić, dipl. oec. 73
• Provođenje testiranja i dokazi za odabrana pitanja iz Upitnika
o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
mr. sc. Andreja Milić
mr. sc. Jasna Nikić 77
POREZI
• Obračun i računovodstveno evidentiranje poreza na dobit
neprofitnih organizacija
Domagoj Bakran, mag. oec. 102
• Odluke jedinica lokalne samouprave o visini paušalnog poreza
za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu
mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan 109
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
• Podnošenje izvješća o volontiranju u 2019. godini
Dunja Šarić, dipl. iur. 113

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više