Članak: Godišnji popis imovine i obveza s aspekta revizije

Časopis: Računovodstvo i financije – prosinac 2023.

Stranica: 76

Stručni članak: UDK 657.6 

Autor/i:  LUKA ORLOVIĆ, univ. spec. oec.

Kategorije: 2023ČlanciEksterna revizijaProsinacRačunovodstvo i financijeRevizija
Ključne riječi: 2023inventuraMRevS 500MRevS 501popis imovine i obvezaRevizijarif

Kratki sadržaj članka

Kao jedna od najznačajnijih odgovornosti revizora je ona koja se odnosi na izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima poduzetnika temeljeno na provedenoj reviziji. Kako je nužno da revizor stekne uvjerenje o tome jesu li financijski izvještaji poduzetnika bez značajnog pogrešnog prikazivanja, od revizora se očekuje da prisustvuje u provedbi inventure kod obveznika same revizije. Ovakva obveza određena je i propisana Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS) 500 – Revizijski dokazi i 501 – Revizijski dokazi – posebna razmatranja za odabrane stavke. Tako će u nastavku članka autor obraditi pitanja oko kojih je potrebno voditi brigu prilikom sudjelovanja revizora u provođenju inventure odnosno popisa imovine i obveza poduzetnika.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više